...................
...................

1 AĞUSTOS ANAVATANA DÖNÜŞ GÜNÜNÜN SİMGESİ : MEFEHABLE
Jaç’emıkho Aminet
Adige Mak, 02.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
1 Ağustos 1998’de 134 yıl aradan sonra Kosovalı soydaşlarımız ata topraklarına ilk adımlarını atmışlardı. Maykop’a geldiklerinde onları karşılayışımız, sevinç ve göz yaşı içinde insanların birbirleriyle kucaklaşmaları bugün gibi hala gözümüzün önünde. Soydaşlarımız, yaşamlarını geçirmeleri için kendilerine tahsis edilen evlere getirilip, uzun yoldan geldikleri için kendilerine dinlenmek isteyip istemedikleri sorulduğunda, grubun en yaşlısı ve aynı zamanda thamadesi olan Jew Şahibe, önündeki çocuğa baktı ve; “Bunlar için daha yapılacak bir şey yok. Yaşamlarını ata topraklarında sürdürmelerini istiyoruz ve de buna inanıyoruz” demişti.

Başkan Carım Aslan, Şahibe dedeye; “Yolculuğunuz nasıl geçti, iyi dinlenebildiniz mi“ diye sorduğunda Şahibe dedenin ” 100 yaşındayım, hayatımda böyle huzurlu bir uyku çektiğimi ve dinlendiğimi hatırlamıyorum” diyerek Carım Aslan’a sarıldığı anı hala unutamıyorum.

Kosovalı soydaşlarımızın Mefehable’ye yerleştikleri 7 yıl oldu.Yeni kurulmuş  bir aile gibi bu köyünde hala eksiği çok. Fakat burada yaşayanlar güçleri nispetinde köylerini güzelleştirmek ve huzurlu bir ortam kurmak için çabalıyorlar.

Bugün köylerinde bir çok meyve ağacı bulunan köy sakinleri, bahçelerinde türlü sebzeler yetiştiriyorlar. Evlerinin önleri rengarenk çiçeklerle bezenmiş. En önemlisi de sevinç içinde oynayan çocukların neşeli seslerinin her yerde yankılanmasıdır.

Besleney Abdullah, “Buraya geldiğimiz ilk günlerde 13 aile toplanıp problemlerimizi, beraberce fikir birliği yaparak çözmek için köy toplantıları yapmayı kararlaştırdık. Bu toplantılarda beni köy idarecisi seçtiler. İşte o günden beri köyde ortaklaşa yapılan işlerin yazıldığı bir defterimiz var. Köy toplantısında alınan karar çerçevesinde görevlendirilen herkesin yardımlaşma ve uyum içinde sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini belirtmek istiyorum” diyor.

Besleney Abdullah 7 dil biliyor. Ekonomi alanında ihtisas sahibi ve Yugoslavya Tıp Enstitüsü'nü bitirdi. 7 yıldan beri acil yardım biriminde çalışıyor.

Bugün devletimiz kurumları ve Mefehable sakinlerinin üzerinde durdukları en önemli problem, Maykop rayonuna bağlı bu küçük Adige köyünün federal anlamda statüsünün belirlenmemiş olmasıdır. Bu problemin aşılmasında A.C. Çalışma ve Sosyal  Gelişme Bakanı Svetlana Doroşenke elinden gelen yardımı esirgemeyeceği konusunda söz verdi. Köy sakinleri de bu problemin kısa zamanda halledileceğine inanıyorlar.

Besleney Abdullah, bütün Adigelere küçük köylerini güzel göstermek ve tanıtmak amacında olduklarını belirterek, diasporadan gelip anavatanı ziyaret eden Adigelerden Mefehable’ye uğramandan gidenin olmadığını, ziyarete gelenlerden Mefehable’ye yerleşmek isteyen çok kişinin bulunduğunu, fakat köyün resmi olarak yerleşim birimi kayıtlarına henüz geçirilmediğinden dolayı bu isteklerini biraz ötelendiğini ve bu duruma rağmen kendilerine yer tahsis edilecek 17 ailenin dönüş yaparak Mefehable’ye yerleşeceklerini ümit ettiklerini ifade etti.

Mefehable sakinleri kendi gayretleri ile iki fon oluşturdular. Besleney Abdullah’ın bize verdiği bilgiye göre, fonların biri köye öbürüde köy camisine ait. Köy fonu için her aile aylık 10 Ruble ödüyor.Bu fonda toplanan para köyün ortak ihtiyaçlarında kullanılıyor. Cami fonuna da insanlar bağışta bulunuyorlar. Köye gelen misafirlerde bu fona bağışta bulunarak katkı  sağlıyorlar.

Kısacası Mefehableli’lerin köylerinin ilerde gelişeceğine ve güzel bir Adige köyü  olarak diğer Adige köyleri arasındaki yerini alacağına olan güvenleri tamdır.

Bizde Mefehableli’lerin hedeflerine ulaşmalarını, çocuklarının iyi bir gelecek sahibi olmalarını ve hayırlı bir yaşamla anavatanlarında huzur içinde yaşamalarını temenni ediyoruz.