...................
...................

MEOT TARİHİ WULAPE KAZILARIYLA AYDINLANIYOR
ǒare Fatım
Adige Mak, 02.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
27 Haziran'da Wulape’de başlayan Doğu Halkları Müzesi Kafkasya arkeoloji kazıları devam ediyor. Bir ayı aşkın süredir Wulape’de bulunan 10 höyükten biri kazılıyordu. Geçtiğimiz günlerde bu höyüğün kazımı bitirildi ve şimdiye kadar yapılan çalışmaların boş olmadığına yönelik mutlu haber elimize ulaştı. Yapılan çalışmaların değerlendirmelerini ve kazıda çıkarılan buluntular hakkında bilgi almak üzere Wulape’ye gittik. Bu sıcak günlerde yapılan önemli bilimsel çalışmanın sonuçlarından memnun olduğu belli olan Adigey Cumhuriyeti Ulusal Müzesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Tew Aslan, bizleri karşıladı. Onun ifadesine göre bir ay içinde höyüğün üzerindeki toprak alındı. Çıkarılan her buluntu bilimsel çalışmada bulunan öğrenciler tarafından temizlenerek üzerlerinde bilimsel testler yapıldı. Höyüğün kazımı sonuna yaklaşıldıkça daha önemli buluntulara rastlıyorlardı.

Daha öncede belirttiğimiz gibi bu höyük 1908 yılında Prof. N.Veselovcke tarafından kazdırılmıştı. Şimdi höyüğün doğu tarafı kazıldığında daha önce ulaşılmamış olan ahşap buluntular çıkarıldı. Bu buluntular belirli bir düzene sahip olmadıklarından ve dağınık halde olduklarından dolayı çalışanlar bu buluntuları çıkarırken epey zorlanıyorlardı. Bu yüzden höyüğü çok dikkatli bir biçimde kazdılar.

Tew Aslan, “En önemli buluntu eski zamanda yapılmış olan höyüğün içindeki kurgandı. Tarihe ve eski zaman geleneklerine nazaran bu yapının şekli çok değişik.İlk önce tesviye edilen toprağın  üzerine geniş tahtalar yerleştirip üstüne yumuşak kuru otlar koyulan kurgan alttan direklerin üzerine oturtulmuştu. Burasının ölüleri gömüldüğü bir mezarlık ya da tapınak olduğunu düşünüyorduk. Bu çıkardığımız kurganda tahmin ettiğimiz gibi çıktı. Bu mezarlık değil, M.Ö. 5 yy.'a ait bir tapınaktı.

Sayı olarak buna benzer pek fazla buluntuya rastlamadık. Neden derseniz, Veselovske çok dikkatli ve titiz çalıştığından dolayı, geride çok az buluntu kalıyordu. Öyle olmasına rağmen demir gemleri üzerlerinde 4 at kalıntısı, altından yapılmış küçük orman keçisi şeklinde figür taşıyan cisim ve küp parçaları çıkardık. Bunları bulduğumuza çok memnun olduk. Şanslı olduğumuzu düşünüyoruz.” dedi.

Bu bilimsel çalışmada A.C. Devlet Üniversitesi öğrencileri Moskova ile Krasnodar Kray’dan gelen arkeologlar aktif olarak çalışıyorlar. Altından yapılmış küçük orman keçisi şeklinde figür taşıyan cismi bulan Berlin’den gelen Suncata Çandrasekaran, Adigey’de üç kez yapılan bu bilimsel kazılarda ustaca çalıştı.

Bilimsel çalışmaya liderlik eden V.Erlih, kazının çok iyi sürdüğünü ve çalışanlarında yaptıkları işten memnun olduklarını söyledi. Wulape köyü yöneticisi Dexhume Bislan’a da yardımlarından ötürü teşekkür ediyorlar.

Arkeologların büyük kıymet verdikleri Wulape höyükleri dünya arkeoloji tarihine geçtiler. Bu tarihi eserler Meot kültüründe de büyük anlam ifade diyorlar. Wulape höyüklerinden çıkarılan buluntular üzerinde bilim adamları incelemeler yapacaklar. Buluntuların yapılış şekilleri ve kullanım amaçları hakkında ilerde daha geniş bilgi sahibi olabileceğiz.