...................
...................

ADİGEY NÜFUS VERİLERİ
Haghur Susan
Adige Mak, 04.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
A.C. ekonomisinin gerilediği döneme paralel olarak doğum oranlarında da belirgin bir    azalma olmuştu. Bu durumun getireceği sorunların giderilmesine yönelik Rusya’da alınan tedbirler azımsanmayacak sayıdadır.  Yaşam standartlarını yükseltecek ulusal projelerin yanında doğum sertifikası ve annelik ödeneği uygulamaları hayatımızdaki yerini aldı.

İkinci çocuğun doğumunda bir defaya mahsus ödenen  çocuk yardımı 250 bin Ruble'ye çıkarılarak, çocuk başına her ay anne babaya yardım yapılması ve buna benzer diğer uygulamalara başlandı. Bu yardımlar yeterli olmasa da yinede bunların faydasıyla doğum sayılarında artış gözlenmeye başladı diyebiliriz.

A.C. Nüfus İdaresi Merkezi Müdürü Yaxhul’e Tamare’nin ifadesine göre, bu yılın Temmuz ayı itibariyle sağlıklı dünyaya gelen çocuk sayısı 2 bin 247 olup bunlar kayıt altına alındılar. Bu sayı 2006 yılının ilk altı ayına kıyasla 103 kişilik bir artışa tekabül ediyor.

A.C.’nin ikinci büyük şehri olan Adige Khale nüfus idaresi verilerine göre, bu yılın ilk altı ayı içinde 123 yeni doğum kaydedildi. Geçen yılın ilk altı ayına kıyasla 2 adet artış var. Sayı çok yüksek olmasa da artış görülmesi umut vericidir.

Son yıllar ele alınırsa sağlıklı doğup bir yaşına basmadan ölen çocukların sayısında 2006 yılından itibaren bir düşüş görüldüğünün açıkça belirtilmesi lazım. 1 yaşına basmadan çocuk ölümleri oranı binde 8’dir.