...................
...................

İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU VERİLERİ
Seauh Goşnaghu
Adige Mak, 08.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
A.C. İş ve İşçi Bulma Kurumu Merkezi verilerine göre, 2007 yılı ilk yarısı 22 bin 534 kişi iş başvurusu yaptı. 2006’nın aynı dönemine kıyasla bu 15 bin 768 kişilik bir artışa tekabül ediyor. Kendi mesleği çerçevesinde iş arayan 9 bin 417 kişi kaydedildi. Bunlardan 6 bin 058’i hala işsiz. Diğerleri kendi meslekleri dışında istihdam edildiler. İş ve İşçi Bulma Merkezi'ne başvuranların 3 bin 709’u önceden işçi statüsünde, 1543’ü memur statüsünde çalışmışlardı. 4 bin 165 kişide hiçbir işte çalışmadı. Merkeze başvuranlardan 5 bin 583 kişi vasıfsız işçi statüsündedir.

İş ve İşçi Bulma Kurumu Merkezi'nin sonuç değerlendirmelerine göre, bu yıl Aralık ayından başlayarak Haziran ayına kadar 3 bin 780 kişi işe yerleştirildi. Bunlardan 1607’si geçmişte hiçbir işte çalışmamıştı. En çok istihdamı Maykop ve Krasnogvarveyske rayonları ile Maykop şehri sağladılar. Diğer rayonların sağladığı istihdam yeterli düzeyde değildir. En az istihdamı ise Cece ve Şewcen rayonları sağladılar.