...................
...................

A.C. DUMA SEÇİMLERİNE HAZIRLANIYOR
Haber Merkezi
Adige Mak, 10.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
8 Ağustos'ta R.F. Duma temsilci seçim merkez komisyonunun oturumu vardı. Bu yıl Aralık ayında seçilecek devlet Duma milletvekilliği temsilci seçimine katılacak partiler, 85 valilik ve cumhuriyetten, 153 seçim grubunun temsilcilerini belirleyecekler. Duma millet vekilliği seçiminde adayların temsil edecekleri bölgelerin R.F. dahilindeki sınırlarının tespit edilmesine yönelik genelgenin kabul edildiği birleşimde, kabul edilen temsil yeteneği kazanmış gruplara yapılan milletvekili sayısı taksimatında sorunlar çıktı. Devlet Duma milletvekilliği seçimine yönelik genelgeye bağlı olarak her özne, temsilci seçimine hazırlık yapacak.

A.C. Duma temsilci seçimi komisyonu başkanı Xhut Yure’nin verdiği bilgilere göre, Rusya’da yaşayan 102 milyon seçmene 450 milletvekili taksim edildi. Temsilci seçecek bölge haklarının 230 binden daha az sayıya sahip olmaması da kabul edildi. Adigey’deki seçmen sayısı 323 bindir. Buna bağlı olarak A.C.’deki farklı gruplar seçime katılacaklar. Bu sebeple seçmenler yaklaşan temsilci seçiminde aktif olarak çalışırlarsa Adigey, partilerin gösterecekleri adaylar arasından 2 milletvekilini Duma’ya gönderme imkanına sahip olabilecek.