...................
...................

BAKANLAR KURULU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Tharkhuaxho Adam
Adige Mak, 14.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
13 Ağustos'ta A.C. Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenen toplantıya A.C. Başkanı Thak’uşıne Aslan, Kabine Bakanları, milletvekilleri, bürokratlar, şehir ve rayon yöneticileri ile çeşitli idare ve yönetim merkezi temsilcileri katıldılar. Toplantıda gündem maddesi olan, 2007 yılının ilk yarısında Adigey’deki sosyo-ekonomik gelişmelerin değerlendirmesi ve ikinci yarıyılda yapılması gereken çalışmalar üzerine konuşuldu. Bu konuya yönelik olarak Başbakan V.Samojenkov’un yaptığı konuşmada, bugün cumhuriyetin en önemli alanlarından biri olan tarımda yapılacak gelişmelerin önemine vurgu yaparak tarım sektöründe belirgin bir ilerlemenin olduğunu ifade etti.

Başbakan ayrıca Koşhable, Cece ve Şewcen rayonlarına da değinerek, buğday alım fiyatlarındaki artışın sevindirici bir gelişme olduğunu, fiyatlardaki bu artışlar sayesinde tarımsal işletmelerin borçlarını daha rahat ödeyebileceklerini belirterek, bu yılın Temmuz ayı itibarı ile tarımsal işletmelerin toplam borçlarının 206.3 milyon Ruble'yi bulduğunu söyledi.Yaklaşmakta olan ekim sezonuna çiftçiler hazırlanmaya başladılar.

Cumhuriyetimiz açısından büyük önemi olan bir diğer alan da hayvancılık sektörüdür. Ulusal projeler sayesinde bu sektörde de gelişmeler kaydediliyor. Cumhuriyetimizde yetiştirilen hayvan sayısında artış var. Bu artışın daha da ilerlemesi bekleniyor.

Sanayi işletmelerinden 30’u üretimini arttırdı. Yakın zamanda Maykop ispirto ve bira fabrikaları üretime başlayacaklar. Toplantıda başarılı işletmelere de değinildi. Enerji hizmetleri,alkol üretimi,yatırım politikaları ve diğer alanların sorunları üzerine de konuşularak, yeni ailelerin ve köylerde yaşayan uzman gençlerin konut sahibi yapılmasının önemli olduğu belirtildi. Başkan Thak’uşıne Aslan, bu konudaki sorunlara dikkat çekti. Bu sorunların aşılmasında bakanların ve sorumlu birimlerin daha aktif çalışmaları gerektiğini ifade etti.

A.C. Ekonomi ve Ticaret Bakanı Matıjj Aslan, “bugün ekonomik alanda gelişmeler yapılabilmesi için, yatırımların arttırılması gerekiyor. Büyük önemi olan çeşitli sektörlerdeki küçük işletmelerin geliştirilmesi gerekiyor. Bunun başarılması için oluşturulan komisyon çalışmalarına devam ediyor. Rayonlarda iş merkezleri alçılıyor.” diyerek, 450. yıl kutlamalarına yönelik olarak düzenlenen plan çerçevesinde, Soçi ve Maykop’ta bu yıl düzenlenecek ekonomi forumlarına yapılan hazırlıkların sürdüğünü ve bu çalışmaların cumhuriyete fayda sağlayacağını söyledi.

Başkan Thak’uşıne Aslan’ın ifadesine göre, bugün cumhuriyetimizin bir çok eksiği bulunuyor. Sosyal yönden büyük önemi olan yakacak ve su sorunlarının giderilmesi, yardıma ihtiyacı olanlara yapılacak yardımlar ile diğer alanlarda da yaşam standartlarının geliştirilmesi gerekiyor. Toplantıda başka sorunlar da ele alınarak bu konularda çeşitli kararlar alındı.