...................
...................

SOSYAL GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI
Haşıkhuey Oleg
Adige Mak, 16.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Çalışanlara ücretlerinin zamanında ödenmesi, emeklilik haklarının korunması ve vergilerin toplanmasına dair mevcut kanunlara uygun olarak bunların gerçekleştirilmesi için cumhuriyet kurumlar arası eş güdüm komisyonu toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Toplantıda çalışanların emeklilik ve buna bağlı haklarının korunması ile emeklilik hak edilişlerinin zamanında ödenmesine yönelik konular üzerine konuşularak öncelikli konular tespit edildi.

Bugün Adigey’deki devlet ve özel teşebbüs çalışanlarının emekli ödenek ve keseneklerinin zamanında yatırılması ve R.F. Emeklilik Fonu'na olan borçların zamanında ödenmesi en önemli sorun olarak gündeme getirildi. Bu konudaki mevcut sıkıntıların giderilmesi için A.C. Ulusal Sorunlar, Diaspora Adigeleri ile İlişkiler ve Basın-Yayın Enformasyon Komiteleri tarafından gazete ve televizyonlarda bilgilendirme yapılmasına karar verilerek, R.F. Emeklilik Fonu A.C. merkezinin ile Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığının konun takipçisi olmaları kararlaştırıldı.