...................
...................

GENÇLER SİLAH ALTINA ALINIYOR
Yelbeşe Ruslan
Adige Mak, 18.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
R.F. Silahlı Kuvvetleri'nde askerlik görevini ifa edecek yükümlülerin yaz dönemi sevkıyatları 1 Nisan'da başlayıp 30 Haziran'da sona ermişti. Adıgeyli 650 genç Rusya’nın değişik bölgelerinde askerlik görevlerini yerine getirmek üzere silah altına alındı. A.C. Asker Alma Dairesi 1 Ekim'de başlayacak kış dönemi sevkıyatına yönelik hazırlıklara şimdiden başladı.

Daire başkan yardımcısı İ.Timoşenkov, yaz dönemi sevkıyatından sonra Asker Alma Dairesi'nin yeni asker sevkine hazır olduğunu belirterek, yükümlülük çağındaki gençlerin tümüyle silah altına alındığını ve bunların içinde 18 yaşını dolduranlardan başka tecilli durumdaki gençlerinde olduğunu söyledi. Herhangi bir şekilde zorla silah altına alınan ve askerlik yükümlülüğünden kaçmak isteyen hiç kimse olmadı. Orduda yükümlülüklerini yerine getirmek isteyenlerin sayısında gözle görülür bir artış gözleniyor. Bu durum devletimizin silahlı kuvvetlerine insanların duyduğu güvenin göstergesidir.

Bu günlerde ve yakın gelecekte kış dönemi sevkıyatı için silah altına alınacakların tespitine devam ediliyor. Silah altına alınacakların sağlık kontrollerini yapacak sağlık komisyonu oluşturuldu.İlgililere gerekli tebligatlar yapılıyor.