...................
...................

GUFES GENÇLİK PROGRAMI
Haghur susan
Adige Mak, 22.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Diasporada yaşayan bir grup soydaşımız 1999 yılında bir araya gelerek “Gufes” adında bir Adige gençlik programı oluşturdular. Amaçları dil, kültür, tarih, sanat, iletişim alanlarında çalışan gençlere kısacası ulusun geleceğinin bağlı olduğu gençlere burs imkanı sağlamak, maddi yardımda bulunma ve çeşitli alanlarda başarı gösterenlere ödüller vermektir.

Üç kişiyle başlayan bu program 8 yıl içersinde sağlam temeller üzerine oturdu. Gufes’in kazanımları ve uygulamaları gazetemizde zaman zaman yer alıyor. Gufes kurucularından Türkiye’de yaşayanlardan bir kısmı geçtiğimiz günlerde Adigey’e gelerek bir Gufes gecesi gerçekleştirdiler.

Toplantı Maykop’ta kurulu Aktif Dil Öğretim Merkezi genel direktörü ve Gufes gençlik programı kurucusu Yedic Mehmet tarafından organize edildi. Yedic Mehmet, ulusal sorunlarımız, bu anlamda gerçekleştirdikleri ve gelecekte de gerçekleştirme amacını taşıdıkları konularda fikir teatisinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti. Yedic’in ısrarla vurguladığı konulardan biri de, Adige ulusunun bir çok farklı devlette yaşamasının doğurduğu sıkıntılar idi. Ancak Yedic, iş birliği yapılırsa faydalı ve umut verici sonuçlar elde etme imkanı olduğunu da söyledi.

Toplantıda Gufes gençlik programına başından beri destek veren ve aktif olarak katkıda bulunan Deguf Sebahat, Neghoy Yaşar ve başka katılımcılarda söz alıp görüşlerini dile getirdiler. Ulusal sorunlar, diaspora Adigeleri ile ilişkiler ve Basın-Yayın Enformasyon Komitesi Başkanı P’at’ıkho Aslan, Kültür Bakanlığı Daire Başbakanı Şhalaxho Svetlana, Devlet Halk Dansları Topluluğu Nalmes’in direktörü Baste Azemat, gençlik programının çok derin ve önemli bir anlamı olduğunu belirterek, programın gençleri yüreklendirmek, ulusal anlamda bir şeyler üretenlere yardımcı olmak gibi çok iyi niyetli amaçlarla oluşturulduğuna dikkat çektiler. P’at’ıkho Aslan, ulusal sorunlarımızın bugünden yarına çözümlenemeyeceğini, kanunlar ölçüsünde yapılabilecek katkılara sahip olduklarını ifade etti.

Sonuç olarak ulusun geleceğini düşünenler ve ulusun geleceğinin gençlik olduğunun bilincinde olanlar, ulusa içten ve candan bir katkı yapma amacı taşıyan insanlar Gufes gençlik programının kurucusu oldular. Dünyada maddi imkanı olan insan sayısı çok olsa da böyle ulusu adına düşünceleri olup hatırlayan insan sayısı çok azdır. Program kurucularının uluslarına olan büyük sevgileri, ulusları adına attıkları bir tek girişimde bile açıkça ortaya çıkıyor.

Adigey’e gelen 21 kişi bir hafta boyunca benzersiz güzellikteki anavatan toprağı ile özlem giderecekler. Soydaş cumhuriyetlerimizde de birkaç gün geçirerek ziyaretlerini tamamlayacaklar.