...................
...................

DÜNYA ADİGE BİLİMLER AKADEMİSİ 15. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Seauh Goşnaghu
Adige Mak, 23.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
22 Ağustos 2007 Perşembe günü Dünya Adige Bilimler Akademisi’nin kuruluşunun 15. yıldönümü genel kurul toplantısı Maykop’ta gerçekleştirdi. Toplantıya; Moskova, St.Petersburg, Stavrapol ve Krasnodar Krayları, Abhazya, Karaçay-Çerkessk, Kabardey-Balkar cumhuriyetleri ve dış ülkelerden gelen bilim adamları katıldılar.

Genel Kurulu Akademi Başkanı, Fizik ve Matematik bilimleri doktoru, akademisyen Nexuış Adam açtı ve toplantının gündemine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Ayrıca Akademi üyelerinin tüm bilim dalarında yapmış oldukları başarılı çalışmaları özetleyen kısa bir konuşma yaptı.

Daha sonra Adigey Cumhuriyeti  Eğitim ve Bilim Bakanı Bidanıkho Ramazan, Adigey Cumhuriyeti Başkanı Thak’uşıne Aslan’ın Akademiyi kutlayan mesajını okudu.


Adigey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Thak’uşıne Aslan’ın kutlama mesajı:


Değerli arkadaşlar,

Dünya Adige Bilimler Akademisi’nin 15. kuruluş yıldönümünde, pek çok değişik kültür ve halkların temsilcisi olan siz değerli katılımcıları Adigey Cumhuriyeti vatandaşları adına içtenlikle kutluyorum.

1992 yılında kurulan Dünya Adige Bilimler Akademisi, yer yüzünün bir çok ülkesinde yaşayan ünlü Adige bilim adamlarını Akademi bünyesinde toplamıştır.Bunun da Rusya’nın demokratik gelişiminde ve Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinde bilimin hakim kalınmasında önemli işlevi ve anlamı olmuştur.

Dünya Adige Bilimler Akademisi üyelerinin bu ortak çalışmaları, üyelerinin deneyimleri,  özgün, bilimsel yapıtları  halkların tarihi, kazanımları ve birikimlerinin öğrenilmesinde büyük katkılar sağlamıştır.

Akademiye Rusya Federasyonu dışında başka ülkelerin ünlü bilim adamlarının da seçilmesi, bilim, kültür, eğitim ve politik konularda yeni düşüncelerin tartışılmasını sağlamakta bu da karşılıklı yarar getirmektedir.

Akademi üyelerinin hak ettikleri büyük övgüye layık çalışmalarını daha da derinleştirip ülkemiz Rusya Federasyonu’na yarar getirecek yeni açılımlar ve kazanımlar sağlamalarını diliyorum.Thak’uşıne ASLAN
Adigey Cumhuriyeti Başkanı


Bakan Bedanıkho Ramazan, Başkanın mesajını okuduktan sonra, kendi adına da akademi çalışanlarını kutlayarak, akademinin başarılı çalışmalarına A.C. Başkanı'nın da elinden gelen katkıyı esirgemeyeceğini ifade etti.

Ardından Akademisyen Dumen Hasan, Kabardey-Balkar Başkanı Khanekho Arse’nin 15. yıldönümüne binaen akademiyi kutlayan mesajını okudu.


Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı Khanokho Arsen’in kutlama mesajı:

Değerli arkadaşlar,

Akademiyi kuruluş yıldönümünde içtenlikle tebrik ediyorum. 15 yıl tarih açısından önemli bir zaman değildir. Ancak 15 yıl içinde Akademinin başardığı bilimin temellendirilmesi Adigey, Karaçay-Çerkessk ve Kabardey-Balkar’da, insani bilimler merkezlerinin kurulmuş olması çok önemli bir gelişmedir.

Dünya Adige Bilimler Akademisi’ndeki Adigeler, Adigelerin yaşadığı ülkelerin dışında da Rusya’nın farklı uluslarından çıkan bilim adamları ve onların katkıları ile Akademi bir çok ulusu kapsayan bir görünüm arz ediyor.

Akademinin bu anlamlı gününün, Rusya Federasyonu’nun kültürel ve bilimsel anlamda gelişmesine, çok güçlü bilimsel ittifakların kurulmasına vesile olmasını diliyorum.


Khanekho ARSEN
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı


Abhazya Cumhuriyeti’nden gelen akademisyen, Abhazya Devlet Üniversitesi Rektörü Gvaramiya Akeko yaptığı konuşmada, akademinin kuruluş yılına binaen; “15 yıl önce Gürcistan Abhazya’yı işgal etmişti. Akademinin kuruluşu ile Gürcü-Abhaz savaşının başlangıcı arasında bir hafta ara var. Akademinin kurulmasında ve dünya çapında statüsü sahibi olmasında Abhazya da büyük hak sahibidir.” dedi.

Daha sonra  Abhazya Devlet Üniversitesi Rektörü Gvaramiya Akeko, Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş’ın Akademiyi ve Nexuış Adam’ı kutlayan mesajını okudu.Abhazya Cumhuriyeti Başkanı Sergey Bagapş’ın Akademi Başkanı Profesör Nexuış Adam’ı ve Akademiyi kutlayan mesajı:


Saygıdeğer Nexuış Adam,

20. yüzyılın doksanlı yıllarından başlarındaki tarihi olaylar, soydaş halkların birliğini bütün dünyaya gösterdi.

Dünya Adige Bilimler Akademisi, D.Ç.B. ve Dünya Abhaz-Abaza Birliği kuruluşları eğitimde, kültürde ve politikada bizlere gelişim sağlayan büyük bilimsel güçlerimizdir. Uluslarımızın da bunlardan cesaret alıp bu kurumlara güven duymaları gerekmektedir.

Akademi bilimsel kazanımlarıyla gelişip ilerliyor. Yıllar içersinde Abhazya, Kabardey-Balkar ve Adigey ulusal şairi unvanlı Bagrat Şinkuba, Abhaz bilim adamı Şalva İnalipa, ilk Abhazya devlet başkanı Vladislav Ardzınba akademiye üye seçildiler.

Akademinin gelecekte de yeni eserler ortaya koymasını, Akademi Başkanı değerli Nexuış Adam’a sağlıklı bir yaşam ile bilgili ve zeki öğrenciler yetiştirmesini diliyorum.


Sergey BAGAPŞ
Abhazya Cumhuriyeti Başkanı ve Dünya Adige Bilimler Akademisi Onur Üyesi


Genel kurul toplantısında, bu yıl aralarından ayrılan akademisyenler anılarak, A.C. Devlet Başkanı Thak’uşıne Aslan, akademisyenler Şewcen Ashad, İgor Kutsenke ve başka katılımcılar tarafından  akademiye övünç beratları verildi.

Toplantıda ayrıca akademi üyeleri Thazeplh Hasan, ǒırgh Ashad, Mamiy Kazbek ve Koblı Yakup çeşitli bildiriler sundular.