...................
...................

“HAFİTSE MUHAMMED ÇERKES BİR GAZETECİ” ALİ ÇUREY
Nıbej Tayise
Adige Mak, 23.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
1999 yılından beri Dünya Adige Bilimler Akademisi üyesi olan ve İstanbul’da yaşayan soydaşımız Ali Çurey’in yaptığı bilimsel çalışmalar ve bu çalışmalara yönelik ortaya koyduğu eserler herkes tarafından biliniyor. Tarih yazarı, Hititolog Ali Çurey, Hattiler üzerine bilimsel temeli olan çalışmalar yapan ilk Adıgelerdendir.

1946 yılında Merzifon’da doğan Çurey, 1984 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli oldu.1970’li yıllardan başlayarak Kafkasya (Ankara), Kamçı (İstanbul), Yamçı (Ankara) gibi dergilerde Yeni Kafkasya gazetesinde Kuzey Kafkasya ile ilgili çalışmaları, Kafkasya’da yayınlanan ‘Uaşhemaxue (Nalçik), Zekhoşnıgh (Maykop), Adige Psalhe (Nalçik), Çerkes Xeku (Çerkessk) gibi dergi ve gazetelerde Adigece şiirleri yayınlandı.

1989 yılında “Sözcüklerin Dilinden Adigeler” isimli kitabı İstanbul’da yayınlandı. Aynı kitap genişletilmiş olarak 2006 yılında İstanbul’da 2. baskısıyla tekrar yayınlandı. Bunun gibi ”Sözcüklerin Tanıklığında Çerkes Tarihi” isimli eserde 2003 yılında İstanbul’da yayınlanmıştı. Bu yılda Ali Çurey’in Haf’ıts’e Muhammed’e yönelik yaklaşık 100 kadar resim içeren “Hafitse Muhammed Çerkes Bir Gazeteci” isimli kitabı yayınladı.

Yakın zamanda Alı Çurey’in ” (Ht) Rumuzlu Hatti-Hitit Halkının Geçek Kimliği” isimli kitabı Adigey ve Kabardey diyalektlerinde okurları ile buluşacak.