...................
...................

A.B.D.’DE ADİGE XASELERİN SAYISI ARTIYOR
Şıpş Dayane
Adige Psalhe, 23.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
A.B.D.’de yaşayan Adigeler bir araya gelerek kurumsallaşma yoluna gittiler. Böylece ilk Adige Xase’den başlayarak Adigelerin örgütlülüğü geniş bir tabana yayılmaya devam ediyor. California’da bir Adige Xase, Oranj Bölgesinde de Adige Kültür Merkezi kurulması planı hayata geçirildi.

Bunlardan başka Dünya Adige Kardeşliği kurumu yöneticilerinden Deşokhue Velid’in girişimleri ile New Jersey’deki Adige Xase bünyesinde bir enformasyon ve teknoloji komitesi kuruldu.

Velid, “Çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi A.B.D.’de yaşayan her Adige’ye ulaştırma amacındayız” diyerek Adige gençlerini, gerekli teknolojik ve eğitsel alt yapıyı kurarak, Adige Kültürü, dili ve tarihi hakkında bilgi sahibi yapmak istediklerini ifade etti.

Dünya Adige Kardeşliği kurumu başkanı Şıxhue Zamir, New Jersey’deki Adige Xase’nin çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla New Jersey’e geldi. Zamir’in ifadesine göre, diasporada yetişen yeni nesiller tarihlerinden haberdar, dil ve kültürlerine de aşina olmaları için bilişim teknolojilerini kullanmak zorundayız. Özellikle bilgisayar teknolojisi birbirlerine çok uzak bölgelerde yaşayanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor.

Bu yaklaşıma göre yeni nesillerin kültürel aktivitelere daha yoğun katılımını sağlamak Dünya Adige Kardeşliği kurumunun en temel amacıdır. Geçmiş nesillerin tecrübelerinden haberdar olan, yapacakları etkinliklerde bunlardan faydalanan, ulusal bilince ulaşmış gençler yetiştirilmesi, Adigelik bilincinin kaybolmaması gibi güzel amaçlı, ulusun yeniden dirilişine katkı sağlayacak etkinliklerin sonuca ulaşacağından şüphe yoktur.