...................
...................

DEVLETE BORCU OLANLARA YURT DIŞI YASAĞI
Haber Merkezi

Adige Mak, 30.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Adigey’de yaşayan bir çok insan her yıl tatil, seyahat veya başka işlerinden dolayı yurt dışına çıkıyor. Bu kişilerin arasında devlet kurumlarına borcu olan kimselerde var. Fakat bu kişiler borçlarından dolayı bir sıkıntı sahibi değiller ve umursamaz tavırlarla sadece kendi işleri ile ilgililer. Bu şekil davranışlar kanunlara uymuyor yerine göre kanun ihlalleri söz konusu oluyor. Federal kurumları, sınır görevlililerini aldatıyorlar.

Borçlu olan kişi borcunu ödemediği taktirde, bu borcu yasal yollarla tahsil edecek kurum icra mahkemeleridir. Bundan dolayı icra memurları mahkemelerin aldığı kararlara binaen uygulamaya geçiyorlar.

Mart ayında A.C. İcra Mahkemeleri idare merkezinin, internet sitesinde yayınladığı haber çoğu kişiyi şaşırttı. Haberde icra mahkemeleri tarafından, borçlu kişilerin yurt dışına çıkarılmamaları, yurt dışına çıkışlarının belirli bir süre durdurulması ile ilgili evrakların sınır görevlilerine gönderilmiş olduğunu bildiriliyordu.

İcra mahkemelerinin başlattığı bu uygulamayı kimileri uygun görürken, kimileri de kabul etmediler. Adigey’den çıkıp dış ülkelere gitmek isteyen herkes artık kendi istediği gibi yurt dışına çıkamayacak. Bu kapsama mahkeme kararı ile eşlerinden ayrılıp çocuklarının nafakalarını ödemeyenler, devlet bankasından aldıkları borçları geriye ödemeyenler, borçlarından dolayı gizlenen kişiler ve benzerleri giriyor. Bu gibi kişilerin durumlarını araştıran mahkeme karar alıyor. Borçlu kimse mahkeme kararına uymadığı takdirde mahkeme tarafından icraya veriliyor ve icracı memurları mahkeme kararına bağlı olarak gerekli işlemleri yerine getiriyorlar.

Borçlu kimseleri yurt dışına çıkarmadıklarından dolayı icra mahkemeleri ve yetkili birimleri suçlayarak, anayasal hak ve özgürlüklerinin ellerinden alındığını iddia edenlerde oluyor. Peki bu düşünce doğrumu? Bu konunun aslını öğrenmek için A.C. İcra Mahkemeleri İdare Merkezi Başkanı Brakhiy Aslan’dan bilgi aldık.

Aslan’ın bize verdiği bilgilere göre, hukuk devleti olmak istiyorsak temek hak ve özgürlüklerimizi iyi bildiğimiz kadar yüklülüklerimizi de yerine getirmeyi unutmamamız gerekiyor. Uygulamada olan devlet kanunlarına herkesin uyması gerekiyor, ancak hala bunun idrakinde olmayanlar ve de anlamak istemeyenler de var.

İnsanlarımız R.F. sınırlarından dışarı çıkacaklarında izleyecekleri prosedür federal kanunun “ R.F. dışına çıkma ve geri dönme şekli” adlı yasanın 15. maddesinin 5. bendinde açıklandığı üzere; yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar mahkeme tarafından verilen kararları uygulamadıkları taktirde, mahkemeler bu kimselerin yurt dışına çıkış haklarını belirli bir süre kısıtlama hakkına sahipler. Bir başka değişle, bir kimse borç ve yükümlülüklerini yerine getirene kadar veya borçlu olduğu kurumla karşılıklı anlaşma yapana kadar yurt dışına çıkarılmayacaktır.

Bunun gibi federal kanunun 45. maddesi gereğince icra memurları, mahkeme kararında yazılı uygulamayı gerçekleştirmek için zor kullanma hakkına sahipler.

“R.F. dışına çıkma ve geri dönme şekli” isimli kanunun 27. maddesinde engel olmadan herkes yurt dışına çıkma hakkına sahip olduğunu söylüyor. Ancak R..F. anayasasının 55. maddesi 3. bendine göre de; anayasa gerekleri, insan sağlığı, temel hak ve hürriyetlerinin korunması için borçlu olarak seyahate çıkan kişinin bu seyahat hakkının geçici süre alı konulabileceği ifade ediliyor. Evet buna göre, yukarıdaki şartları taşıyan kişi yurt dışına çıkarılmaz ise bu anayasal haklarının elinden alındığı anlamına gelmez.

A.C. İcra Mahkemeleri ve bağlı rayon şubeleri, bu kanun hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olarak, çalışmalarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için, sözünü ettiğimiz uygulamalara daha çok başvurur oldular. Yetkili birimler Adigey’de yaşayanların borçlarını ödemeden seyahate çıktıklarının bilincindeler. Borcun zamanında ödemeyenler yurt dışına çıkarılmayacaklar.