...................
...................
DOĞAN KUBAN

www.ykykultur.com

                         
...................
 
...................

 

  1 Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme,
     İstanbul, 1954 (An Easy on the Turkish Baroque
     Arhitecture)

2

Osmanlı Dini Mimarisinde Iç Mekan Teşekkülü. Rönesansla Bir Mukayese, İstanbul, 1958 (Space Formation in the Ottoman religious Architecture. 
A Comparison with Renaissance Architecture) 

3

Bir Batı Anadolu Gezisi Izlenimleri, İstanbul, 1961

4

Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul, 1965 (The Source and Problems of the Anatolian-Turkish Architecture)

5

Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul, 1970; 7. Baskı 1996 (Gerçek Yayınları, 100 Soruda Serisi) (Çağdaş Yayınları) (A History of Art in Turkey)

6

Mimarlık Kavramları, İstanbul, 1973; 4. Baskı 1998 (YEM) (Concepts of Architecture)

7

Muslim Religious Architecture, Part I, Leiden, 1974; Par II, Leiden, 1985 (Iconography of Religions, XXII, 2, 3) (BRILL)

8

Sanat Tarihimizin Sorunlan, İstanbul, 1975; Genişletilerek Türk ve Islam Sanatı Üzerinde Denemeler, İstanbul, 1982; 2. Baskı, 1995 (Arkeoloji ve Sanat) (Essays on Turkish and Islamic Arts)

9

Turkish Culture and Arts, İstanbul, 1985 (BBA)

10

Batıya Göçün Sanatsal Evreleri. Anadolu'dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları, İstanbul, 1993 (CEM) (Artistic Etapes of the Migration to the West)

11

Izmir ve Ege'den Mimari Izlenimler, (D. Goffman'la birlikte; Çizimler Kaya Dinçer, Izmir, 1994 (Çimentaş, Izmir) (Architectural Impressions from the Aegan and Izmir)

12

The Turkish Hayat House, İstanbul, 1995; Türkçe Çevirisi: Türk Hayatlı Evi, İstanbul, 1995 (Eren, şimdiki hak Eren'de)

13

İstanbul, An Urban History. Byzantion, Constantinopolis, İstanbul, İstanbul, 1996; Türkçe Çevirisi: İstanbul, Bir Kent Tarihi. Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul, İstanbul, 1996; Ikinci Türkçe Baskısı, İstanbul, 2000 (Tarih Vakfı)

14

Sinan'ın Sanatı ve Selimiye, İstanbul, 1997; 2. Baskı 1998; Ingilizce Çevirisi: Sinan's Art and Selimiye, İstanbul, 1997 (Aydın Doğan Vakfı Sosyal Bilimler 1997 Ödülü) (Tarih Vakfı)

15

Kalenderhane in İstanbul. The Building, Mainz, 1997 (With C.L. Striker) (Verlag Philip Von Zaben Gmbh, Mainz)

16

Mimarlık ve Kent Üzerine İstanbul Yazıları, İstanbul, 1998 (YEM) (Architectural and Urban Essays on İstanbul)

17

Divriği Mucizesi, Ortaçağ Islam Bezemesi Üzerine Yorumlar, İstanbul, 1999 (The Miracle of Divrigi, htanbul, 2001) (2nd ed. 2002)

18

Sinan, An Architectural Genius, (Photographs A. Ertuğ), Bern, 1999 (Ertuğ, Borusan)

19

Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Kuram ve Uygulama, İstanbul, 2000 (The Architectural Dimensions of Historical Environment, Theory and Practice)

20

Ahşap Saraylar (Kaybolan Kent Hayalleri); Wooden Palaces of the Ottomans, İstanbul, 2001 (YEM)

21

Türkiye'de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, İstanbul, 2001 (Tarih Vakfı) (Urban Conservation in Turkey, City Histories and Methods of Conservation)

22

Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, 2002 (YKY) (Anatolian Art in the Seljuk Period)