...................
...................
KAYAN YILDIZLAR
PROF. DR. CEMİL BEDRİ ŞENVAR
(1923 - 28 Aralık 2009)

YENEMUK M. Mahir

                         
...................
 
...................
Büyük Çerkes sürgününde (1864), Kafkasya‘nın Abzegh yöresinden Samsun’a oradan da Reyhanlı’ya gelerek yerleşen Baj adlı bir Adige ailesinin çocuğudur. Reyhanlı Bayır Mahallesinde doğdu. Babası Reyhanlı’nın ilk öğretmenlerinden Veysi İlyas efendi, annesi Zilkade hanımdır. O dönemde Reyhanlı’da ortaokul olmaması nedeni ile Ortaokulu Antakya’da, Antakya’da lise olmaması nedeni ile lise eğitimini Adana Erkek Lisesi’nde burslu olarak tamamlayarak 1940 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü'ne giren BAJ Cemil Bedri Şenvar 1940-1944 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü’nden başarıyla mezun olmuştur.

İlk vazifeye kimya öğretmeni olarak Diyarbakır’da başlamış, 1 yıl sonra 2 yıllık askerlik görevini Van ve Hakkari bölgelerinde tamamlamıştır. 1946 yılında Hamide hanımla Sivas’ta evlenmiş, 2 erkek, 1 kız evlada sahip olmuşlardır. Askerlik görevini tamamlayınca lise öğretmeni olarak Sivas’a tayin olmuştur.

1949 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü asistanlık sınavını kazanmış, 1951 yılında doktorasını tamamlamış, 1952 yılında İngiltere, Liverpool Üniversitesi’nden burs kazanarak, 1954 yılına kadar Liverpool’da bilimsel araştırmalar yapmıştır. 1954 yılında Ankara Üniversitesi’ne geri dönen BAJ Cemil Bedri Şenvar, 1955 yılında doçent olmuş, 1956-1958 yılları arasında Chicago Üniversitesi’nde araştırmalarda bulunmuştur.

Çeşitli idari görevlerde de bulunan BAJ Cemil Bedri Şenvar Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Radioaktivite Laboratuarı’nı kurmuş, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin kuruluşunda görev almış, 1964 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmaya başlayarak, Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nde kurucu dekanlık görevlerinde bulunmuş, tüm elemanların bir araya gelmesine özel çaba harcamış ve bazı gelenekleri yerleştirmiştir. Bilimsel çalışma yapanları ve çalışanları hep desteklemiş, Modern Fen Eğitimi (MEB) Özel Programı uygulamasında sürekli görev alarak kimya alanında kitap yazımı ve tercümesi ile uğraşmıştır.

Ankara Fen Lisesi’nin kuruluşunda eşi Hamide hanım ile beraber çalışmışlardır.

1980-82 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği’nde görev yapan hocamız, 1982 yılından itibaren Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmiştir. 1984-1990 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapan Prof. Dr. BAJ Cemil Bedri Şenvar 24 Nisan 1985’de birinci kez, 24 Nisan 1988’de ikinci kez dekan olarak atanmış ve 1990’da emekli olmuştur. Bu süre boyunca YÖK üyeliği görevini yürütmüş, emekli olduktan sonra da YÖK üyeliği görevine devam etmiştir.

Ankara Kafkas Derneği kurucuları arasında yer alan, İngilizce, Fransızca, Adigece, Arapça dillerini bilen BAJ Cemil Bedri Şenvar kimya ve fen konularında yayınları; “Atomistik”, “Fizikokimya”, “Temel Kimya”, “Pratik Hesap”, “Maddenin Üç Hali”, “Atom Molekül ve Çekirdek”, “Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller” gibi, 12 adet kitabı mevcuttur. Çeşitli dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleleri de bulunmaktadır. 


KAYNAKÇA
1)
Sefer E. Berzeg / Kafkasya Diasporası’nda Edebiyatçılar ve Yazarlar Sözlüğü
2) Prof. Dr. Sevim ROLLAS, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı