...................
...................
ANLAMLI SÖZLER

Hazırlayan: BELCETUQUE Gürbüz Yalçınkaya
Haziran 2006

                         
...................
 
...................
Aşk karşındakini bulunmaz Hint kumaşı sanmanla hıyarın teki olduğunu anlaman arasında geçen zamandır... Meleklerin saçları salkım salkım, havada dondurmadan kaleler ve her yerde kuş tüyü vadiler. Bulutlara öyle baktım ama şimdi yalnızca güneşin önünü kesiyorlar, yağmur ve karla kaplıyorlar her yeri. Çok şey var yapabileceğim, bulutlar çıkmasalar yoluma...

Aşk gözlerde başlar, dudaklara iner, kalbi fetheder, tekrar gözlere çıkar, yaş olup iner.

Aşk bir güle benzer; çiçek kısmında aşkın sonsuzluğunu yaşarsın, diken kısmında ise sonsuz acıları tadarsın...

Yarınlardan ümit etme! Bugünlerde yarınların ümitleri değil miydi?

Giden dolu dolmuşların, otobüslerin ve erkeklerin arkasından ağlanmaz; çünkü biri gider, biri gelir... (Ancak giden hep kovalanır)

Hissettiğin hisleri hissettiğini hissettiğin an hissettiğin his AŞKTIR...

Aşk kalbimizin saygısız misafiridir; bize sormadan gelir, bize sormadan gider.

Bir deliye, aşk nedir diye sormuşlar; "ben niye deli oldum" demiş.

Eğer birini seversen serbest bırak. Dönerse senindir, dönmezse zaten hiç senin olmamıştır.

İnsanlar başlarına gelenler için hep içinde bulundukları durumu suçlarlar. Ben durumlara inanmam.

Bu dünyada başarılı olan insanlar istedikleri durumları arayan ve bulamadıkları zaman onları yaratanlardır.

Başka insanların hayatlarını aydınlatanlar kendileri de bu ışıktan uzak duramazlar.

İnsan nereye yelken açtığını bilmedikçe hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir..

Doğru zamanda söylenmiş bir özdeyiş, acıkmış olana ekmek vermek gibidir.

Bugün hep dışarıya baktığın camdan değil, hep dışarıya baktığın cama bak...

Aşk bir turşu suyuna benzer. İçmeyenin ağzını sulandırır, içenin midesini bulandırır..

Gerçek dostlar yıldızlara benzerler, karanlık çökünce ilk onlar gözükürler.

Gerçek dostluklarda yaratılışları bayağı olanların hiç bir zaman göremeyeceği bir seviye vardır.

Aşk azapların en eşsizi sevinçlerin en derinidir.

Elde ettiklerimizle geçinebiliriz ama ancak verici olursak Anlamlı bir hayat sürdürebiliriz..

Bir kapı kapandığında diğeri açılır; ama biz genellikle kapanan kapıya öyle uzun süre pişmanlıkla bakarız ki, hangi kapının açıldığını fark edemeyiz.

Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır.

Dehanın onda biri hayal gücü , onda dokuzu terdir.

İnsani az bilmek kadar kuşkulandıran hiç bir şey yoktur.

İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeyleri istemekle geçirir.

Sürekli olarak kendini yönetebilmek, insanın sahip olabileceği en değerli yeteneklerden birisidir.

Aptal, susarak kazandıklarını konuşarak kaybedendir.

Eğer kendinizi disipline edemezseniz, başkaları tarafından disipline edilirsiniz.

İş yaşamında tatminsizlik, gelişme ve büyüme için şarttır.

Ne tarafa gidersen git, gittiğin yol rüzgara karşı ve yokuştur.

Başarının sırrı detayda gizlidir.

Açıkça nefret etmek, asıl düşüncesini gizlemekten daha soylu bir davranıştır.

Affetmek zaferin zekatıdır.

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur, çünkü kendisinin bir şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır.

Başa gelen cehaletlerden başkalarını sorumlu tutmak cehalet alametidir.

Başkalarını ziyaret ve onlara hediye vermek kalplerin kilidini açan iki altın anahtardır.

Bazı kişiler için başkalarının kusurları birer hazinedir, onları bulmak için her türlü yola başvururlar.

Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük yakıştırılır.

Bilgi, insani kuşkudan; iyilik, acı çekmekten; kararlı olmak, korkudan kurtulmaktır.

Bilginin efendisi olabilmek için, çalışmanın esiri olmak gerekir.

Bilgisine göre davranmayan kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir.

Bilgisizliğin üç biçimi vardır; gerekeni bilmemek, kötü bilmek, gereksiz şeyi bilmek.

Aşk dudaklarda kahkaha değil, gözlerdeki yaştır. Maksat sevgi uğrunda ölmek değil, uğrunda ölecek sevgi bulmaktır...

Aşk bir elma şekeridir. Şekeri yersin sapı kalır...

Aşkı reddetmek; güneşin batışını görmekten üzüntü duyduğun için, doğuşunu izlemeden zevk almayı reddetmek gibidir....

En büyük felaketler içinde dahi ümidini kaybetme, unutma en yumuşak ilik en sert kemiğin içinden çıkar.

Bir silahım olsaydı, bir silahım.. Yoksulluğu sakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum.

Aşklar ırmak gibidir, kiminin suyu az, kiminin çok... Kiminde ellerin ıslanır yalnızca, kiminde ruhun yıkanır boydan boya.