ADIGE XEKU
Yayına Hazırlayan:
Dzıbe Osman
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Kafkaz khuşşhaşxowu şşhafıjım Kafkas dağlarının beyaz dorukları
Wufedi yi zı wuram.   Senin gibi birdir onun yolu
Kavkaz wo wuzışışım Kafkasya senden olanların
Yi nıbceğuğer wui tam.   Arkadaşlığıdır senin kanatların
Adige Xeku, Adige Xeku

Adige Vatanı, Adige Vatanı

Wuzeresşıxhurer wored.   Seninle beraber olan her şeyim şarkı
Adige cegu, Adige cegu Adige düğünü, Adige düğünü
Wui khaşor çç’ıgur yé’at.   Senin oyunların kaldırır toprağı
Wui gubğe, wogur khéxhupasewu

Ovan, gökyüzünü imrendirir (durur)

Lejak’o apşşem yélaj.   (Bu) çalışkan bileklerin suçudur
Ts’ıfığer wui dunay lhapsewu Temeli insanlıktır senin dünyanın
Khıbdetecığewu wadej.   Senin yanından seninle doğrulmuştur.
Wui pşşaşşeme yi dexağe Senin kızlarının güzelliği
ǒelegum khıté’a fab   Gencin kalbine dokunan sıcak(lık)
Kafkaz wo wui guxaxho Kafkasya senin bereketini
Yi şıtxhui zeresfe’uat.   Anlatışıma, övünçtür karşılık...

Guşı’exer: Khump’ıl Kh.

  Sözler: Khump’ıl Kh.

Mekhamer: Anzerıkho Çeslav

Besteleyen: Anzerıkho Çeslav