AYÉMİ DAXEMİ SE SİXEKU
ÇİRKİNSE DE GÜZELSE DE BENİM VATANIM

Yayına Hazırlayan:
Dzıbe Osman
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Adige Xekur te khıtecejı Adige Vatanı bizi tekrar çağırıyor
Adige lhepkhır degumeç’ı   Adige halkı birlikte kederleniyor
Adige Xekur te khıtecejı Adige Vatanı bizi tekrar çağırıyor
Yimakhe çanır zexesexı   Onun keskin sesini duyuyorum
Adige Xekur Nartıjh xeğegum Adige Vatanı,  ata Nartların ülkesi
Tıpeçıjewu tiğaş’exer ş’oç’ığ   Senden uzakta, hayatlarımız geçti
Adige Xekur Nartıjh xeğegum Adige Vatanı, ata Nartların ülkesi
Tıpeçıjewu tiğaş’exer ş’oç’ığ   Senden uzakta, hayatlarımız geçti
‘Ayémi daxemi ar se sixeku (te tixeku) Çirkinse de güzelse de o benim vatanım
Bayémi thamıç’emi se sixeku (te tixeku)   Zenginse de fakirse de o benim vatanım
Tyanejh yixeku woéy tyatejh yixeku Nenemizin vatanı woey dedemizin vatanı
Tşığupšejınewu amal ti’ep. (yimı’)   Unutmamızın yoktur imkanı.
Ay, siwored ar, siwored ar, siwored ar!... O, şarkımdır o, şarkımdır o, şarkımdır o!...
Sıdewui wudaxa, si Adıgéy Nasılda güzelsin, benim Adigey'im
Sıdewui wuguapa, yé si dunay   Nasılda memnun, benim dünyam
Sıdewui wudaxa, si Adıgéy Nasılda güzelsin, benim Adigey'im
Sıdewui wuguapa, si Khaberdéy   Nasılda memnun, benim Kabardey'im
Sıdewui wulhaga ti Oşşhamaf Nasılda yücesin bizim Uğurlu Zirvemiz, Elbruz
Oşşhamefemi ç’elhırısxer.   Elbruz Dağının eteklerindekiler.
Yé, mamır bzıwuxewui, tharkho fıjxer Hey! Huzur kuşları, beyaz güvercinler
Marce, tixeku tıjuğebıbıj   Aman n’olur, vatanımıza uçurun bizi
Yé, mamır bzıwuxewui, tharkho fıjxer Hey! Huzur kuşları, beyaz güvercinler
Marce, tixeku tıjuğebıbıj   Aman n’olur, vatanımıza uçurun bizi
Tiçç’ıgu nalhewu tiwoşo kharğo Toprağımız eşsiz, havamız berrak
‘Apl’exer yétejuğeşeç’ıj   Kucaklarımızla saralım her yeri
Tiçç’ıgu nalhewu tiwoşo kharğo Toprağımız eşsiz, havamız berrak
‘Apl’exer yétejuğeşeç’ıj.   Kucaklarımızla saralım her yeri
Khinı be xetığewu tinahıjhxem Çok zorluk çeken büyüklerimizin
Népeç’e dunayım témıtıjxem   Bugün dünyada olmayanların
Khinı be xetığewu tinahıjhxem Çok zorluk çeken büyüklerimizin
Népeç’e dunayım témıtıjxem   Bugün dünyada olmayanların
Adige lhepkhım fegumeç’ığexem Adige halkı için tasalananların
Yawosıyétxer tejuğeş’ zeç’e   Vasiyetlerini yerine getirelim hepsinin
Adige lhepkhım fegumeç’ığexem Adige halkı için tasalananların
Yawosıyétxer tejuğeğetseç’e   Vasiyetlerini başaralım hepsinin

Guşı’exer: Degumıkho Orhan
Makhamer: Degumıkho Orhan
Pşınawor : Degumıkho Orhan