WO YÉXHURİ
SENDEN FAZLA

Yayına Hazırlayan:
Dzıbe Osman
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Si nit’um yéwo, sıgum wut’ıshağe, tıde wuxhujığ wo İki gözüme vurup, gönlüme oturdun, nerede doğdun sen
Sıfayép dunayim sıtétınewui wugu sımığuseğume wo   İstemem dünyada olmayı, gönülden arkadaşım olmazsan sen
Çıjjeç’e sıkhaplhewu khoğum wukhuahi, sıkhemılheğoşu wo Uzaktan bakarak köşeyi dönüp, görmezlikten geldin sen
Wo yéxhuri dunayim sızeplhi tétep, Senden fazla dünyada baktığım da yok,
Wo yéxhuri dunayim sıwuç’esi tétep,   Senden fazla dünyada arzuladığım da yok,
Wo yéxhuri dunayim sızfayi tétep, Senden fazla dünyada istediğim de yok,
Wo yéxhuri sıfayép   Senden başka istediğim yok
Wo yéxhuri sıguğep Senden başka ümit bağladığım yok
A şşhak’e wuslheğurep, pçıhewu sımılheğowu zı çeşı k’o bleç’ırep   Fakat seni görmüyorum, oysa rüyada seni görmeden bir gece bile geçmiyor
A şşhak’e silheğurep, sıgum yıwuç’esığer sınemi yalheğurep Fakat beni görmüyorsun, oysa gönlümün arzuladığını gözlerim niye görmüyor
A pşşaşşe daxewu sipse zıtétır, tıde wuxhujığ wo O gönlümde olan güzel kız, nerede doğdun sen
Dunayim jıfewu wufedi daxewu tétepi wori wo   Dünyada senden güzel hava, yoktur senden, sen
Ğogum sıtétewu wukhımıplhek’ewu wublek’ığeri wo Yoldayken ben, bana bakmadan, geçiyorsun sen
Wo yéxhuri dunayim sızeplhi tétep, Senden fazla dünyada baktığım da yok,
Wo yéxhuri dunayim sıwuç’esi tétep,   Senden fazla dünyada arzuladığım da yok,
Wo yéxhuri dunayim sızfayi tétep, Senden fazla dünyada istediğim de yok,
Wo yéxhuri sıfayép   Senden başka istediğim yok
Wo yéxhuri sıguğep Senden başka ümit bağladığım yok
A şşhak’e wuslheğurep, pçıhewu sımlheğowu zı çeşı k’o bleç’ırep   Fakat seni görmüyorum, oysa rüyada seni görmeden bir gece bile geçmiyor
A şşhak’e silheğurep, sıgum yıwuç’esığer sınemi yalheğurep Fakat beni görmüyorsun, oysa gönlümün arzuladığını gözlerim niye görmüyor

Guşı’exer: Aybek Açumıj
Pşınalher: Aybek Açumıj