CARI Ş’U LHEĞUR ZIFEDE ŞŞIPKHER
İŞTE BUDUR GERÇEK OLAN SEVGİ

Yayına Hazırlayan:
Dzıbe Osman
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Wui şxıpe şşabe wo khızıséptırem, Yumuşak tebessümünü verdiğin zaman bana
Sibğegu tığewu şızepeş’etı.   Göğsüm güneş gibi ışıldıyor, parıldıyor.
Neplheğu zakhowu wo khızısfepş’ırem, Sadece bir bakışın değdiği zaman bana,
Bıbı ş’oyiğowu, sıgu zıkhé’etı.   Uçmayı isteyerek, kalbim kanatlanıyor.
Carı ş’u lheğur zıfede şşıpkher İşte budur gerçek olan sevgi
Ar guğe aş’ume axeş’ıç’ığ.   O, tatlı umutlar (-dan) ile kurulmuş
Carı ş’u lheğur zıfede şşıpkher İşte budur gerçek olan sevgi
Ar kheğağebeme axeş’ıç’ığ. O, çiçek demetleri (-nden) ile yapılmış.
Si ğaş’e mafe khin khısfıxafeme Mutlu yaşantım zora düştüğü zaman
Psınç’e khısféxhu wo wukhızgotıme. Dermanım artıyor, eğer sen yanımdaysan.
Si ğogu ççıje se sıztéhajırem Uzun, zorlu yollara düştüğüm zaman
Si of khızdexhu wo sıbğek’uateme. İşim halloluyor, eğer sen uğurladıysan.
Wusımılheğume guç’e sıplhexhu Göremediğimde seni, kalbimle arıyorum
Daxewui şı’er khıpfeseğade. Güzel olan her şeyi sana benzetiyorum.
Wuzereslheğowu dımı’o sexhu Gördüğümde seni, şapşal gibi oluyorum
Guşı’e daxeme guç’e salhexhu. Seni güzel sözlerde, kalbimle arıyorum

Woredı’or : Setenay
Pşınawoxer: Kardeş Türküler zıfa’ore kup.
Kardeş Türküler = Zekhoş Woredıxer