SİWORED
BENİM ŞARKIM

Yayına Hazırlayan:
Dzıbe Osman
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Se siworedxer khızışamı’o Benim şarkılarımın söylenmediği
Tixeku khuape yimı’i, Vatanımızın bir köşesi yok,
Wuç’ede’uç’me, tedi khı’uç’ewu   Kulak verip dinlersen, bir kenardan çıkan sesi
Kha’orer se siworedi. Söyledikleri benim şarkım
Wuç’ede’uç’me, tedi khı’uç’ewu   Kulak verip dinlersen, bir kenardan çıkan sesi
Kha’orer se siworedi. Söyledikleri benim şarkım
Kuplh’aşşham desewu lejak’o k’orem   At arabası üstünde çalışmaya gidenin
Khı’orer se siworedi, Söylediği benim şarkım,
Khuşşhaxhum xetewu melme apetım   Yaylada koyun peşinde olanın
Khı’orer se siworedi. Söylediği benim şarkım.
Tikhuşşha xetewu yiçç’ıgu şıpsewurem   Dağımızda olup toprağında yaşayanın
Khı’orer se siworedi. Söylediği benim şarkım.
Şılıç alaşer khezığelhexhurem   Çelik koşu atını tırıs sürenin
Khı’orer se siworedi. Söylediği benim şarkın.
Bğaşxhomi tésewu woşuapşem şésrem   Atmacanın üstünde bulutlarda yüzenin
Khı’orer se siworedi. Söylediği benim şarkım
Zıgur şşhafitewu yixeku yiplhahrem   Gönlü özgürce vatan içine bakan
Khı’orer se siworedi. Söylediği benim şarkım.
Upsewu zı’uadzırer çç’ıgum nemısewu   Ağzından damlayan tükürüğü toprağa deymeden
Ğurç’ışxom zışiğeştrem, Soğuk ayazın kaskatı dondurduğu,
Xhotı borenım xetewu zewuağeme   Tipi ve boran içerisinde savaşanların
Kha’uağer se siworedi. Söyledikleri benim şarkım.
Xhotı borenım xetewu zewuağeme   Tipi ve boran içerisinde savaşanların
Kha’uağer se siworedi. Söyledikleri benim şarkım.
ǒışımi çç’etewu wuater zığacerem   Demirhane çatısı altında çekici bağırtan
Khı’orer se siworedi. Söylediği benim şarkım.
Sad çç’eğım çç’esxewu yécak’o ts’ık’uxem   Okul çatısı altındaki küçük öğrencilerin
Kha’orer se siworedi. Söyledikleri benim şarkım.
Lejek’o l’ıjhi, yécak’o ts’ık’ui   İhtiyar işçinin, küçük öğrencinin
Kha’orer se siworedi. Söyledikleri benim şarkım.
Pşşeşşe zexesme gope değeç’ewu   Kızların toplantılarda dert atarken
Kha’orer se siworedi, Söyledikleri benim şarkım.
Goşe nıwojhme nıser khıraşeme   Hanım nineler gelini getirirken
Kha’orer se siworedi. Söyledikleri benim şarkım.
Pşşeşşe zişeğumi, nıwo goşejhımi   Evlenme çağındaki kızın, yaşlı hanım ninenin
Kha’orer se siworedi. Söyledikleri benim şarkım.
Wuyana yigupe, SAYID(e) wuçç’elhewu   Sayide, annenin önünde yatarak
Se sip’o şuzedıxelhewu Benim yatağımda beraberce
Şugu sıkheç’me, nepsır ç’ejuğeç’ewu   Beni hatırladığınızda, gözyaşı akıtarak
Khaşu’orer se siworedi. Söylediğiniz benim şarkım.
Şugu sıkheç’me, nepsır ç’ejuğeç’ewu   Beni hatırladığınızda, gözyaşı akıtarak
Khaşu’orer se siworedi. Söylediğiniz benim şarkım.
Sı’umıç’ejewu ecelır khesme,   Rastlaşamadan eğer ecelim gelirse
Sılfığe zakhowu SAYIDEm Tek çocuğum Sayide’ye
Siworedılhexer lhıjuğe’esıjme,   Şarkılarımı iletebilirseniz
Arılhxer khışufi’ojıni. İçindekileri o tekrar söyler size
Siworedılhexer lhıjuğe’esıjme,   Şarkılarımı iletebilirseniz
Arılhxer khışufi’ojıni. İçindekileri o tekrar söyler size
Jhım sadiğejhewu ç’em sadiğaç’ewu   İhtiyarlık ile pişerken, toprağa doğru çekilirken
Khas’orer se siworedi Söylediğim benim şarkım.
Gur zışık’odrem k’uaçç’e khyazıtewu   Korkulacak yerde güçlü bir şekilde
Kha’orer se siworedi. Söylediğim benim şarkım.
Gur zışık’odrem k’uaçç’e khyazıtewu   Korkulacak yerde güçlü bir şekilde
Kha’orer se siworedi. Söylediğim benim şarkım.
Se sışe’efe semızeşıxewu   Ben yaşadığım sürece usanmadan
Khas’oştır se siworedi, Söyleyeceğim benim şarkım.
Sışımı’ejme, jımi zerihawu   Yok olduğumda, rüzgarın eserek
Kha’oştır se siworedi. Söyleyeceği benim şarkım.
Sışımı’ejme, jımi zerihawu   Yok olduğumda, rüzgarın eserek
Kha’oştır se siworedi. Söyleyeceği benim şarkım.
Guşı’exer: Kube Şaban
Makhamer: Kube Şaban