...................
...................
REHA MUHTAR CANLI YAYINDA

Hazırlayan:
Haşmet Curey

                         
...................
...................
...................
Reha Muhtar netın psewım xetu Şerafettinım yopsetlıtler.
- Şerafettiın si khuesh,
we abı wuşıat heme
wuşımıat?
- Sışıatekhım.
- Sışıatekhım jıboae.
- Sışıatekhım jızoae.
- Kheyplh Şerafettin , yicıri ze sıkhowupşcıj. Wuşıat heme wuşımıat?
- Wellehi billehi sışıakhım.
- The p’uen xueykhım,
de wudiffeş mexhu.
Wuşıa heme wuşımıa?
- Sışıat.
- Atte Şerafettin neytte sışıakhım jıppaerti, yicı sışıaş jıboaej. Ar dawere xhure si khuesh?
- Sışıatekhım bjeys’ati fi ffeş fşcakhım, tlo seybğeşcenur?
- De di uexu xelhkım abı, we nexh pşcenş ar.
Wuşıat heme wuşımıat?
- Sşcejırkhım.
- Kheşcej... De diaeş mıbı film wuteytxawe. Ze abı deyğeplhi , se yittane sıkhowupşcıjınuş.

Zi guğu yaşc fılmır khağelhağuew şcadzer. Xhıbaryeğaşce guer bjer yiwudıxri Şerafettin yi wunem yoheri daxe daxew yepsalhewre yolheu kamera şexuqe traxınum Şerafettin xuiyt yişcınu. Dawiq Şerafettin xuiyt yişcırkhım, modreyri yimığapew triyxınur treyxri uoqıj. Netınım şcerışcew Reha Muhtar yi teyplher şıbolhağu. 
- Filmım wukheyplaş, Şerafettin . Tlo yicıpstu jıppaer?
- Sışıawe khışceqınş.
- Khışceqınş jıppaeqe xhunukhım, sheç xemılhu ptsıxure?
- Sheç xemılhu sotzıxu.
- Arame sheç khıteybğeherkhım?
- Araş, sheç khıteyzğeherkhım.
- Şerafettin, sheç khıteyzğeherkhım jıppae şheqe khızereylhağuemqe sheç khıtıboğeher!
  Reha Muhtar, canlı yayında Şerafettin Bey'le konuşuyor:
- Sayın Şerafettin Bey kardeşim, siz orada var mıydınız, yok muydunuz, efenim?
- Yoktum.
- Yoktum, diyorsunuz.
- Yoktum, diyorum.
- Bak Şerafettin sana bir daha soruyorum. Var mıydın, yok muydun?
- Valla billa yoktum.
- Yemin etmenize gerek yok efendim, size inanıyoruz. Var mıydın, yok muydun?
- Vardım efendim.
- Peki Şerafettin, siz demin yoktum diyordun, şimdi vardım diyorsunuz. Bu nasıl iş kardeşim?
- Yoktum dedim inanmadınız, ne yapayım?
- Ne yapacağınızı ben bilemem efendim. Orasını sen düşün.
Var mıydın, yok muydun?
- Hatırlamıyorum.
- Hatırlayınız efendim. Bak bir filmimiz var sizinle ilgili. Onu birlikte izleyelim, sonra sana soracağım.

Araya söz konusu film giriyor. Bir muhabir kapıyı kırıp Şerafettin'in
evine giriyor ve kibarca, gizli kamera ile çekim yapmak için izin istiyor.
Şerafettin Bey izin vermiyor tabii.
Bunun üzerine kameraman
dinlemiyor, çekimlerini yapıp gidiyor.
 Yine Reha Muhtar geliyor
görüntüye:
- Filmimizi izlediniz, Şerafettin Bey. Şimdi ne diyorsunuz?
- Galiba varmışım.
- Galiba ile olmaz efendim, emin misiniz?
- Eminim.
- Öyleyse eminsiniz yani.
- Evet efendim, eminim.
- Şerafettin Bey eminim diyorsunuz ama pek emin görünmüyorsunuz...
     

- Hamdi wi pşıheşhe ffıwe. Wi tzer Hamdiwe ara?

- Ntte araş, Hamdiş Reha.
- Hamdi jıboaer.
- Hamdi jızoae, sıt şheqe jıp’aeme araş si txılhımppexem zeritxar.
- Se txılhımppexem zeritxarakhım sızışcewupşcer. Se sıkhowupşcıw araş. We wi tze mıneptzır sıt?
- Hamdiş.
- Dawe zeratxır?
- He a me dei , araş zeratxır.
- Wi tze mıneptzır Hamdime sıt tte wi tze dıder?

- Se tze neptz siaekhım.
- Neytte si tze mıneptzır Hamdi jıppaş. Arame we tze neptzi wiaeş. We Yeşıl khıpxujaaer. We wuYeşıl?

- Se sıYeşılkhım.
- Sıt arame Yeşıl khışcıpxujaaer?
- Se Yeşıl khısxujaaerkhım. Se sıkhızereycer Hamdiş.
- Zıbuwımısıjırkhım. Zıbuwışexuaşi zıxuebğazewe araş Hamdi.
- Se sızuşexurkhım, sıkhıdopsalher yicı sıYeşılkhım jızoaer.
- SıYeşılkhım jıppati  plhıjjıbze wukhexhuam. Yeplh yicı wukhısxuegubjjaş. Şhe wi negur ğuejjıbze khexhuar Hamdi?
- Ar ğuejjıbze khışcexhuar se Them srikhueşi ara. Se sıt xuede feyi zıteyzğewefınuş.
- Sıt khıpşışcar Hamdi? Ğeşceğuenışew wopsalheri.
- Sızequeqawe xhunş. Kxhıae aezer khısxueyvce.
- Them wiğexhuj Hamdi, nexh şcexui Them wuzınshağe bıde khıwuitıj. Fi pşıheşhe ffıwe

  - Sayın Hamdi Bey iyi akşamlar efendim. Sizin adınız Hamdi midir efendim?
- Evet Hamdi'dir, Reha Bey..
- Hamdi, diyorsun.
- Hamdi, diyorum çünkü nüfus kağıdımda öyle yazıyor.
- Ben nüfus kağıdınızı sormuyorum efendim. Sana soruyorum: Sizin sahte olmayan isminiz nedir?
- Hamdi.
- Nasıl yazılıyor?
- He, a, me, de, i şeklinde.
- Yani sahte olmayan isminiz Hamdi diyorsunuz. Peki sahte olan isminiz hangisi?
- Benim sahte olan bir ismim yok.
- Ama demin sahte olmayan ismim Hamdi dediniz. Demek ki, bir de sahte isminiz var. Size Yeşil diyorlar efendim. Siz Yeşil misiniz?
- Hayır Yeşil değilim.
- Öyleyse size niye yeşil diyorlar?
- Bana yeşil demiyorlar. Hamdi diyorlar.
- Yani inkar ediyorsunuz. Sukut ikrardan gelir Hamdi.
- Ben sukut etmiyorum, konuşuyorum ve Yeşil değilim diyorum.
- Yeşil değilim dediniz ama mosmor oldunuz. Bak simdi de kızıyorsun. Niye sarardın Hamdi?

- Sarardım çünkü ben Tanrı'nın oğluyum. Her renge girerim.

- Ne oldu Hamdi Bey? Bir tuhaf konuşuyorsunuz.
- Galiba delirdim. Bana bir doktor lütfen.
- Geçmiş olsun, Hamdi Bey. Size acil şifalar diliyorum. İyi akşamlar efendim...