...................
...................
OTOPSİ

Hazırlayan:
Haşmet Curey

                         
...................
...................
...................- Yi bğer zeguebğeje yipeqe Ahmet Beyım yi lhıntxuem  khızereywem weyplha doxutır?
- Hewe.
- Yi gum wuşcedeua?
- Hewe.
- Jjı khızeriyşem gu lhıpta?

- Hewe.
- Arame we ar zeguebğejew khışeybğajjem, yezır apşcendexu psewwe khışceqınt, arakhe?
- Hewe.
- Dene apxuedizu sheç khıtumığehew şıpşcer doxutır?
- Tlım yi şhekutzır khiysxawe aenem teylh abcım yilht.
- Şhekutzınshe şhe, sımacer yicırı psewufıntekhe?
- Psewufınt, yicı abıqe khemınu Mahkemem Weçılu şılajjewe khışceqınt.

 

Avukat, mahkeme salonunda tanık doktora sorar:
- Otopsiye başlamadan önce Bay Ahmet'in nabzına baktınız mı doktor?
- Hayır.
- Kalbini dinlediniz mi?
- Hayır."
- Nefes alıp almadığını kontrol ettiniz mi?
- Hayır.
- O halde siz otopsiye başlarken Bay Ahmet hala yaşıyor
olabilir, değil mi?"
- Hayır.
- Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz, doktor?
- Çünkü adamın beyni masamın üstünde bir kavanozun içindeydi.
- Yine de hasta hala yaşıyor olamaz mıydı?
- Evet, hatta şu anda bir mahkeme salonunda avukatlık yapıyor olabilir.