...................
...................
HASTA

Hazırlayan:
Haşmet Curey

                         
...................
...................
...................

Şıdıheshxqe ye şıpsçeqe yi ğuthepsır xuemıwubıd si neae teyzğet sımace nıbjjışce şıziaeş. Yi nequ şceqawe zıguer khısxuiy’uetaşi, xuiyt sıkhiyşcme seri mıbı fxuez’uetejınş. Maxue guerem mıbı yi şheğuser Cem Yılmaz yi biletitt yiığıw wunem khiyhejaş, abı şhe mır yicı kheguffaş yicı yi ğuthepsır xuemıwubıdınum xueguzavewre quenre mıquenre ya ku guitt şhittıw khanejaş. Şımıxhujım yi pxem xhıdanır yiripxeri quaş. A zdequam , tlır apxuedizu guffe khiyhew dıheshxaşi  yiripxa xhıdanır yiğewutzınaş. Yi şheğuser yi zakhuew khiymığenen şhe, yi ppe umıqıw peplhaş zepığewexu, şızepığawem psunem queri yi xhıdanır zeybliyxhuaş. Mızeğuegum yi uexur şınağuem xunemığesınum şhe, yi thequmittır bjjexutzımqe yirikuderi yi ppem khettısıjaş. Zıguer khiygupsısen xueytekhe Themıshqem!

 

Gülünce ve öksürünce idrarını kaçıran genç bir hastam var. Başına gelen bir olayı bana anlattı, ben de izniyle size aktarıyorum: Eşi elinde 2 tane Cem Yılmaz biletiyle geldiğinde hem çok sevinmiş hem de idrarını tutamayacağını düşünüp gidip gitmemekte kararsız kalmış. Sonuçta da altına bez bağlayıp gitmiş! Fakat o kadar çok gülmüş ki bez sırılsıklam olmuş. Eşini yalnız bırakmış olmamak için ara verildiğinde tuvalette altını değiştirmiş. Riske girmemek için de kulaklarını pamukla tıkayıp yerine öyle oturmuş. Ne diyeyim, helal olsun valla.