...................
...................
KOYUNUN NUTKU

Hazırlayan:
Haşmet Curey

                         
...................
...................