AYLAR
Dr. YEDİC Batıray Özbek
           
   
Ocak Şıle (mezeatl, pxebz/Щылэ (Мэзэталъ, Пхъэбз),
     
 Şubat Mezay (petelej, ǒımefeç’/ Мэзай (Пэтэлъэжъ, К1ымэфак1)
     
 Mart Ğetxape (zınıkhoğu, zınıkhobcıh/ Гъэтхапэ (Зыныкъогъэ, Зыныкъобджыхь)
     
 Nisan Melıtlfeğu (dıjıh, ğatxeku, melıjıh)/Мэлылъфэгъу (Дыжъыхь, Гъатхэку, мэлыжъыхь)
     
 Mayıs Jonğuaç’ (Veğu, ğetxaç’, zınesıps)/ Жъоныгъуак1 (Огъу, Гъэтхак1, Зынэсыпс)
     
 Haziran mekhuveğu (ğemefap’ hexınığu) /Мэкъуогъу (Гъэмэфап, Хьэхыныгъу)
     
 Temmuz Bedzeveğu (ğemefeku, psıgoşah) / Бэдзэогъу (гъэмэфэку, псыгощахь)
     
 Ağustos Şışha’u (ğemefeç’ı)Шышъхьэ1у (гъэмэфак1)
     
 Eylül Onığy (ğajö, fığo, bjıhap’ /1оныгъу (Гъажъо, Фыгъо , Бжыхьап )
     
 Ekim Çepeğu (bjıheku) Чъэпогъу (бжыхьэку)
     
 Kasım Şek’oğu (Bjıhaç’, mekhuyışıjıu) / Шэк1огъу, (бжыхьак1, мэкъуищыжьыгъо)
     
 Aralık Tığeğaz (ç’ımefap) / Тыгъэгъаз (к1ымэфап)