...................
...................

1959 YILINDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GAZETE SAYISI

Vsesoyuznaya Knizhnaya Plata, Pechat’ SSSR v 1959 godu, table; - , Pechat’ SSSR v 1970 godu, table 38;

Tsentral’noe Statisticheskoe Upravlenie, Itogi vsesoyuznoy prespisi naseleniya 1970 goda, vol. 4, table 1.

                         
...................
...................