...................
...................
KUZEY İRIŞTON-ALANİA CUMHURİYETİ DEVLETİNİN ULUSAL MARŞI
Ryespublik Sgat İrışton-Alaniyı Padzaxadon Gimn
Республик Цгат Ирыстон-Аланийы Паддзахадон Гимн
Государственный Гимн Республики Северная Осетия-Алания
The Northern Ossetıa-Аlаnıa Natıonal Anthem (Hymn)
                         
...................
 
...................

Республик Цгат Ирыстон-Аланийы Паддзахадон Гимн

I
Зрин хур й тынт нывнды флмн
Н фыдлты рагон узгыл рдауй...
Арвы бын калы, фрдыгау, тмн
Ирыстон й адмты фарнй.

Заманты тарй рттивы, зынгау,
Д уидаг - н Ивгъуыд, н Абон, н Фидн...
Барвсс н куывдыл, Хуыцутты Хуыцау!
Уастырджи, рафлгс, табу - Дхицн!

Базард:
Кад м радим фиднм кс!
Амондй абузд, ронгау, д цард!
Амонд, мысайнагау, фиднма хсс!
Д кстр дын басгуыхд кард м уарт!

II
Флтрй-флтрм фцуд д фарн!
Рын м сонй д хизд хъысмт!
Хистры намыс, кстры хсар!
Хурау дын царды цырагъдарг унт!

Базард:
Кад м радим фиднм кс!
Фарним абузд, ронгау, д цард!
Амонд, мысайнагy адмтн хсс!
Уастырджи, рафлс! Табу - Дхицн!

 

Trke Okunuşu (Ryespublik Sgat İrışton-Alaniyı Padzaxadon Gimn)

I
Jrin xur y tınt nıvndı flmn
N fıdltı ragon ujgıl rdauy...
Arvı bın kalı, frdıgau, tmn
İrışton y admtı farny.

Jamantı tary rttivı, jıngay,
D uidag n İvğuıd, n Abon, n fidn...
Barvşş n kuıvdıl, Xuısuttı Xuısau!
Uаştırci, raflgş, Tabu - Dxisn!

Базард:
Kad m rаdim fidnm kş!
Аmondy аbujd, rоngаu, d sаrd!
Аmond, mışаynаgаu, fidnmа хşş!
D kştr dın bаşguıхd kаrd m uаrt!

II
Fltry-fltrm fsud d fаrn!
Rın m şоny d хijd ğışсmt!
Хiştrı nаmış, kştrı хşаr!
Хurau dın sаrdı sırаğdаrg ynt!

Базард:
Kаd m rаdim fidnm kş!
Fаrnim аbujd, rоngаu, d sаrd!
Аmоnd, mışаynаgu аdmtn хşş!
Uaştırci, rаflş! Таbu - Dхisn!

 

Kuzey İrışton-Alanya Cumhuriyeti Devleti Ulusal Marşı
eviri: Mamşıratı . Temurlenk           

I
Altın gneş ışınlarını geriyor yumuşaka
Atalarımızın tarihi yurduna cmerte
Parıltı yayıyor, inci gibi, gkyz altına

İrışton milletinin huzuru ile.

Zamanın karanlığında parlıyor, ateş gibi,
Kkenin, gemişimiz, bu gnmz, geleceğimiz

Kabul et duamızı, ulu tanrı!
Uaştırci, bak etrafa, sana-yakarmamız
!

Nakarat
Şeref ve dzenle geleceğe bak!
Mutlulukla kprsn, rong gibi, yaşamın!
Mutluluk, nişan gibi, geleceğe taşıyarak!
Genliğin fark edilsin, kılı ile kalkanın!

II
Kuşaktan - kuşağa srsn
 dirlik!
İllet ve ihanetten kısmet korusun!

Bykte namus, genlikte mertlik!

Gneşesine yoluna ışık tutsun !

Nakarat
Şeref ve dzenle geleceğe bak!
Huzurla taşsın, rong gibi, hayatınız!
Mutluluk, zen gibi insanlara taşıyarak!
Uaştırci! Bak evrene! Sana-yakarmamız