...................
...................
ADİGE YAZININDAN RNEKLER
Aşıne Hazret
                         
...................
 
...................

Ашъынэ  Хбазрэт
Şıdı
Щыды


Pı hem    khua cer   ra ha tı jı ğew

Пчыхьэм къуаджэр  рэхьатыжьыгъэу

Xet   yış era    Şı dır   khız di ı jı ğer
Хэт ишІэра Щыдыр къыздикІыжьыгъэр


Psı fıj   tte qui   khı ri ı xı ğew

Псы фыжь  тІэкІуи  къырикІыхыгъэу


Z i ğe be la hew   şha khej   ttsı  quım

Зигъэбэлахьэу  шъхьакъэжъ цІыкІум


Wı ram   şab ğuer    fır i mı khuı jew

Урам шъуабгъор  фыримыкъужьэу


Xhue  tte  - bja ttew    cı     khı re que jı

ХъотІэ-бжъатІэу джы къырэкІожьы


- Se,-   ye  ue, -  mı    ı lem    sı de mı sı ğe  me

-Сэ,-  еІо, - мы чылэм сыдэмысыгъэмэ


Se rı   mı xhuı ğe  me ,   ar   pxı rı ı ni

Сэры мыхъугъэмэ ар пхырычъыни


Se  si a khıl   aş   ya mı a ğe   me ,
Сэ сиакъыл ащ ямыІагъэмэ

Que dı a yew   ze e   que dı ni

кІодыкІаеу  зэкІэ кІодыни


Que   mo   si  şı dım   ba şer   ue xhı ı

Кіо мо си Щыдым бащэр ІохъыкІы


Bır sı rış xue   w ıra mır   kh  şşı.

Бырсырышхо урамыр къешІы


Ze re ğe guı  e  xew     wı ne me     kha re ıx

ЗэрэгъэгуІэхэу унэмэ къарэчъых


Zı gue re de de   khe xhuığ   kha  şşe şşı.

Зыгорэ дэдэ къэхъугъ къашІошІы


Aw  Şı dır   a  lhe  ğuı me    re hat   me xhuı  jıx.

Ау Щыдыр алъэгъумэ рэхьат  мэхъужьых


Aş    yı şe nıj xer   aş  ew    khı e  ı

Ащ ищэныжъхэр ашІэу еъыкІэкІы


-------------------------------------------

Ca   şı dım   fe de xer   za ğue re    khı khue ı

Джа Щыдым фэдэхэр загъорэ къыкъокІы


Ğuı ne   yı mı e  jew   yış he   şet xhuı jı.

Гъунэ имыІэжьэу ышъхьэ щэтхъужьы.


Se  rı  yı ue  ze    yıb ği,   yış  hi   ye we jı

Сэры иІозэ ыбгъи ышъхьи еожьы


Aw    ze we jı rer   ye we wey     ne ı!

Ау зэожьырэр е-о-ой нэкІы!