...................
...................
XIRXAHAXER

GHUNEKHO Savsır Özbay

                         
...................
...................
Bzerabzew bzemıu - Bzegu

K'o petımi şiz zımık'u - Kushe

Zekhoşit'ur zenekhokhu - A

Bıdzınshew bınısh'u - Çetkhurt

Bghunshew wune - Wuasho

Şeş wostıghew gubgher zıghadaxe - Maze

Dunayer zıghenefı, psem yifabe - Tıghe

Tıde wuk'omi pcherıpch - Nıbj

A zimie psheux - Jıbgh

Yiche pxhape, yipe dıshe - Pxhetsach

Chıshhashxor bzıwtıfche fepaghe - Wosı

Cane t'ochişere psh'ıre zışıgh, zimi şıu yiep - Khebastxh

Psım zişighapchıgh, ghushew khıxechıjıgh - Pıçet

Te bleghit'u tie, zım teghashxe, adrem tıkhewxhume - Şemı, Ha.

Çew ghuanem sıdeplhıme, plhıj bın selheghu - Şıbjıy plhıj

Khumıshha khızxemıch, lhı kızxemıch - Khabı

Yamıgow fıgu mat, yamıtew dariye can - P'ırıp'

Ne ts'ık'u, pe ts'ık'u, cedıgu ts'ık'u zışıghı - Tsıgho

Yigu psınche, zıucherem yirefıje - Thak'umechıh

Tichu fıjı ts'ık'u şıghu beshx - Chenche

Makheshxo peuchı, şıjeche makhe kheghau, jım fede zıblıreghaxı - Mesh'oku

Sek'o, sek'o siwujh mek'odı - Khayıkh

Şeşi mafi sıshıyerep sek'ozepıtı - K'orık'o(Saat)

Atakhachew khaghaşı, khaz şırıdzew dabzıchı - Ghupshe

Bınır zıghashxew, mash'or zıghak'uase - Tabe

Bınır zıghagushxo, shhalem depchej - Se

Mel chape yeshow, mez psewushha - Tıghujhı

Ghogu temıhare, lı aha pşerre - Hamt'ırakhu

Tate yi jhuache wushuasho psı ushom ut - Khamıl

Yemısho, yemıte khuwote - Mıarıs

Tekhejh ts'ık'uy ghonibl - Shha

Zı khutamem khutame p'ık'ut'uy got, Khutame pepshe thape shech pıt. Yazınıkhor fıjı, yazınıkhor sh'utse - Yilhes, Maze, Şeşı, Mafe

T'ur khoplhı, t'ur khodawo, t'um yapxhuate, t'um yirehajeri yishuhaj - Nit'ur, Thak'umit'ur, it'ur, Lhekhut'ur.