...................
...................
UV, UV, İ'DAM

HAPİ  Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................
Düzce isyanı sırasında Wubıh Sefer Bey (Berzeg) ayaklanma lideri, Abaza K'uaç' (К1уак1) Bey de Akçaşehar (Ахъчэшэхьар) kaymakamı ve Düzce geneli için de ağır ceza yargıcı olmuş. Okuma yazması ve Türkçesi yokmuş (*). Önüne iki dosya ve iki tutuklu getirilmiş. Biri sabıkalı bir hırsıza ait kabarık bir dosya, diğeri de yeni cinayet işlemiş birine ait tek yapraklı bir ifade tutanağı bulunan bir dosya imiş.

Koç Bey, çok yapraklı kabarık dosyayı ele alıp sayfaları bir karıştırmış, ardından dosyayı sağ avucuna alıp hafifçe yukarı aşağı bir tartmış, "Uv, uv, uv, i'dam!" demiş. Öbürüne de bir bakmış, tek bir yaprak. Onun için de "Bera'at" demiş ve dosyayı kapatmış.(*) Aslında Maan K'uaç' Bey, jandarma albaylığı yapmış, okuma yazması olan ve Türkçeyi de Abaza aksanıyla iyi konuşan bir Abaza soylusu idi, Etem Bey (Çerkes) tarafından Sefer Bey ve daha başkaları ile birlikte, asılmak suretiyle idam ettirilmiştir. -HCY