...................
...................
KOCAM MEMUR

HAPİ  Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Köydeki ağabeylerden biri olan Tıfı sevdiğim kişilerden biridir. Benden çok daha yaşlı olmasına karşın beni yanına alır düğün ve muhabbetlere götürürdü. Sesimi çıkarmaz ona eşlik ederdim. Özellikle Bataklıçiftlik köyündeki (Шъхьалыхъокой) bir düğünü hiç unutamam. Bir odaya girdik, kızlar ayağa kalktılar, daha sonra sanki bir bale topluluğu imişler gibi entarilerinin eteklerini bozmayacak bir biçimde ve kuğu gibi sıralanarak uyumlu bir biçimde oturmuşlardı. Ben yaşça kızlardan küçüktüm.

Tıfı şakacı biriydi, bu nedenle çok sevilirdi. Bu arada pencere önünden sık sık takıldığı ve şakalaştığı bir kaşeninin geçtiğini gördü:
- Behiceciğim, diye seslendi.

Kız pencereye yanaştı ve bir süre sohbet etti, "Beni çağırıyorlar" diye uzaklaşıp gitti.

Bir yıl kadar  sonra Behice ile yine karşılaştık.
- Behice, beni beğenmeyip başkası ile evlendiğini öğrendim. Hayırlı olsun. Kocan ne iş yapıyor, diye sordu.
- Kocam memur, demokrat başkan, dedi.

1960 yılı öncesinde iktidardaki Demokrat Parti'nin köylerde ocak teşkilatları vardı. Anlaşıldığı kadarıyla, Behice'nin kocası da ocak başkanı idi.СИЛ1 МЭ1МУР

Тыфыр тикъуаджэ дэсэу, бэгьэ сэнахьыжъэу шытыгъ, ау гъусэ сиш1ыри къуаджэхэр, нысашэхэр, зэхэсхэр къызэдэтк1уахьэштыгъ. Ц1ыт1 къызпысымгъэ1ук1ьэу аш гъусэгъу сыфэхъуштыгъ. Дузджэм ы Шъхьалыхъокой шыслъэгъугъэ зы нысашэр ныбжи сшыгъупшэнэп. Мафэу зы унэ к1оц1 зэхэсгорэм тек1ол1агъ. Пшъашъэхэр къэтэгьыгъэх, пшъашъэхэр зыр зым нахь дэхагъэх, къэбзагъэх, шыгъын дахэхэр яшыгъыгъэх. Тыфым "Шъут1ыс" яри1уагъ. Пшъашъэхэр хьарзэм фэдэхэу, зэк1элъык1охэу, пчэм ылъэныкъогьэ шы1эр мыт1ысэу, къык1элъык1ори мыт1ысэу, ягьэнапэхэр къызхамыгъэшэу зэч1аугъуаи дэхэдэдэу т1ысыгъэх.

Тыфыр сэмэркъэур къызебэк1ьрэмэ ашышагъ. Аш фэш1гьэ бо ш1о ялъэгъуштыгъ, хэти ыч1эсагъ. Аш дыхэтэу сэмэркъэугьэ зыдэгуша1эрэ ызы къэшжэнгорэ шъхьангъупчэмгьэ блэк1ьэу ылъэгъугъ:
- О си Бэхьиджэ ц1ык1у, ы1уи лъыгьагъ.

Пшъашъэр шъхьангъупчэм къек1ол1агъ, т1эк1урэ зэдэсэмэркъэугъэх. Ет1уанэ "Къысагьэх"  ы1уи пшъашъэр 1ук1ьыжыгъагъ.

Зы илъэс фэдиз къэнэуж Бэхьиджэм гъогум тытэтэу ты1уч1агъ.
- Бэхьиджэ, сэ сышыбгъэзыи нэмыч1 горэм удэк1уагъэу зэхэсхых. Утхъэ ушы1энэу сыпфэлъа1о. Уил1 шъыд 1оф ыш1эрэ?ы1уи Тыфыр еупч1ыгъ.
- Сил1 мэ1мур, дэмократ башкъан, ы1уагъ.

1960 илъэсым ыпэ утыкум тэтыгъэ Дэмокърат партым къуаджэхэмгьэ оджэкъ хасэхэр ы1агъэх. Бэхьиджэми ыл1 мыш шытхьэмэтагъ.