...................
...................
İKİ GENÇ ve BİR KIZ

HAPİ  Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

İki genç birlikte bir kızın yanına evlenme amacıyla konuşmaya (pseluh/псэлъыхъон için) gittiler. Kızın refakatçisi gençlere "Neyiniz var?" diye sordu. Biri, "Sabahleyin kapımı açan, akşam da kapatanım var" dedi. Öbürü de "Sabahleyin ve akşamleyin bağıranım var" dedi.

"Anlaşılan bunun kölesi (hizmetçisi/унэ1ут) var, zengin olmalı", diyerek sabahleyin kapısını açan, akşamleyin de kapatanı olana kız kaçıp vardı.

Ancak sabahleyin açan, akşamleyin de kapatan, meğer bir makara imiş. Makaraya sarılı ipi çekince kapı açılıyor, ipi koyverince de kapanıyormuş.

Sabahleyin ve akşamleyin bağıranı olanın ise bir koyun sürüsü olduğu anlaşılmış. Koyunlar sabahleyin bağrışarak ağıldan (мэлэш) kıra gidiyor, akşamleyin de bağırarak (meleşerek) çayırdan ağıla dönüyormuş.

Kız bilmeden kendi kendisini aldatmış oldu.


Not: Gönen ve Manyas Wubıhları arasında anlatılan bu fıkrayı Hakurıne Kıymet Seçkin’den derledim, Kıymet, Manyas’ın bir Wubıh köyü olan Darca’da doğdu, babasının öldürülmesi üzerine de ailenin tek çocuğu olan Gönen'in Dereköy’ünde, annesinin evinde büyüdü, ardından Manyas'ın bir Wubıh köyü olan Süleymanlı'ya gelin gitti. Adigece bilir ama çocukluğunda Hacı Osman köyünde akrabalarının yanında duyduğu ve aklında kalan  bazı sözcükler dışında Wubıhça bilmez. Şimdi 88 yaşında, Bandırma’da oturuyor. -HCY


ПСЭЛЪЫХЪО ШЪЭУИТ1УРЭ ЗЫ ПШЪАШЪЭРЭ

К1элит1у зы пшъашъэ горэм идэж псэлъыхъyгак1о  к1уагъэ.Пшъашъэм игъусэ к1алэмэ "шъыд гъуи1?" и1уи къяупч1ыгъ.

Зым,"Пшэдыжпэ 1ух,пшэхьашъхьэ фэш1 си1",и1уагъ.Адрэми,"Пшэдыжпэ 1о,пшэхьашъхьэ 1о си1",и1уагъ.

Пшъашъэр тэгьи,”yнэ1ут  и1эу,баеу хъун фай” и1уи,пшэдыжпэ 1ух,пшэхьашъхьэ фэш1 зи1эм ч1эк1ьэк1ьи дэк1уагъ.

Пшэдыж 1ух,пшэхьашъхьэ фэш1ыр,пшэм ик1ы1у пыгъэнагъэу к1ьапсэ зытэлъ пхъэтэтыр  арэу къыч1эк1ьыгъ.Пшэр,к1ьапсэр зикъудыйрэм 1уихэу,к1ьапсэр зит1упшырэм пшэр  фэш1ыжынъэ хъоу къыч1эк1ьыгъ.

“Пшэдыжпэ 1о,пшэхьашъхьэ 1о си1” зи1орэми мэл 1эхъогъу и1эу къыч1эк1ыгъ.Мэлыр пшэдыжыпэм и1оу (куоу) дэк1ьы,пшэхьашъхьэми и1оу (куоу) къыдэхьажэу къыч1эк1ьыгъ.

Пшъашъэм имыш1ахэу еж зигъэпц1эжыгъэу хъугъ.

Мы убых къэбарыр къэз1отэжыгъэр Хьакурынэ Къыймэт,илъэс 88 иныбж,ишъхьэ къинэжгъэ гушэ1э заулэ къынэмыч1 убыхыбзэ иш1эрэп,адыгабзэр еш1э.