...................
...................
MIKUAJ ANATOLE

KIŞOKUA Alim
Çeviri: Atalık Rafet

                         
...................
...................
Мукъуэжь Анатолэ

Ажылыр гъащ1эм и дэуэгъуми,
Гуф1эгъуэм гуауэр къуэш ищ1ащ
Щ1ым ехыжахэр дымылъагъуми
Гукъэк1ыж къуэпск1э дапыщ1ащ.

Сыхуейщ сэ куэдрэ сыпсэуну
Щ1ым тетщи фыуэ слъагъу ц1ыху куэд
Сыл1эн хуей хъуми-сымышынэ
Щ1ым щ1элъщи ф1ыуэ слъагъу ц1ыху куэд.Mıkuaj Anatole

Ecel ömrün düşmanıysa da,
Sevgi üzüntüyle kardeş oldu
Görmesek de yeraltında yatanları
Hatıralarımız her an onlara bağlı.

Çok uzun yaşamak istiyorum
Yer yüzünde çok sevdiğim insan var
Ölüm vaktim gelse de – korkmuyorum
Yerin altında da çok sevdiğim insan var.