...................
...................
SIBIR OŞHA (SIBIRVUACH) *

K'UBE Şaban
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
...................
Çıkarttırdı topunu Sıbır Oşha tepesine at sırtında
** Kaseyler’in Muhammed’i.
Kaseyler’in Muhammed’i
Gümbürdetiyor topu oradan.

Topun yaydığı barut dumanı
Karanlığa boğuyor dağ eteğini.
Sonbahar güneşi doğmak üzere,
Hücuma geçti Rus ordusu.
Babış-pak’ın*** yönettiği bu korkunç saldırıda
Yitirdik bir çok gencimizi.
Yürek burkucu bir biçimde üç Hath’ı kardeş
Ayrıldılar aramızdan gencecik.
Moraran dudaklarından
Anne sütü kokuyormuş gibi hala.
Yağan top mermilerine kılıçla
Karşı koydular çaresizce.
Babış-pak’ın bu yaptıklarını
Unutamayız asla.
Kaleh’o’da**** oturan generaline
Gönderiyor saygı selamını.


Şarkıyı yazdıran: H. Mahmud Şhalaho,
Yazan: Şaban K’ube (К1убэ Шэбан;Kaynak: “Adighe Folklor” –II-III,New York 1963).

* Sıbır Oşha (Sıbırvuach)-Bir tepe,mecazen ‘ölüm tepesi’ anlamında.
** Kaseylerin Muhammed (Qeseyme ya Mıhemet)- aşağılık bir Çerkes.
*** Babış-pak (Ördek burunlu,Kalkık burunlu)- bu da,belki de “Adıge” kökenli olan Rus komutana Adigelerce verilmiş aşağılayıcı takma ad olmalıdır
*** Şarkıdaki Kaleh’o (“Къэлэшхо”), Yekaterinodar’a, yani şimdiki Krasnodar kentine Adigelerce verilen ad -HCY