...................
...................
KURJIPSIPE SAVAŞI
K'UBE Şaban
K'UBE Şaban, Adighe Folklor, II-III, NewYork, 1963
Abzeghce Yazdıran: Şapsığe Ahmed
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
...................
...................
KURJIPSIPE SAVAŞI
(Абдзэхабз-Abzeghce)

Fışte (*) tepesinden güneş parıldıyor,
Kujıpsıpe'de (**) ise sel gibi kan akıyor.
Şeveloh (Шъэолэхъу) (***) sırtındaki binici
İğdiş ata binecek biri olamazdı.

Endamlı bir at üzerindeki
Bu genç bağışlamasız biridir.
Er meydanında yanındakiler
Hücum ederler düşmana ama boşuna.

Orta yerde kuşatıldığında o,
Kim olsa şaşırmadan edemezdi!
Kırat sırtındaki düşman komutanını
Hedef alıyor doğruca.

Her ikisi de başlamıştı çarpışmaya,
İkisi de atlarından yuvarlandılar.
Kırata binmiş subayı düşürüp öldüren kişi-
Beğdırç'e Ç'eroho ts'ık'u (Бэгъдырк1э К1эрэхъо ц1ык1у) idi.

Çuç'ako (Цук1акъо) görünce onu,
Kan kardeşi (шъэогъо-тъьэры1о) saymış olmalı onu
Dalıp düşman saflarına,şaşkın bakışlar altında,
Şehidi yerden kapıp geri getirdi atıyla.

Sayısız arkadaşı onun
Haç'eş'inde,taziyet yerinde yer bırakmamıştı ayakta duracak.
Meleklerin peşinden saygınlayıp tavaf ettiği kişi-
Beğdırç'e Ç'ereho ts'ık'u.


Dipnotlar:
(*)
Fışte (Fişt;2867 m) -Adigey'in güneyinde karlı yüksek bir dağ. Nart kahramanların
bu dağın bilinmeyen bir eteğinde ölüm uykusuna yatarak dünyadan silinmiş
oldukları anlatılır. -HCY
(**) Kuban ırmağının bir kolu olan Kurjıps suyunun Kuban'a döküldüğü yer. Bu yerde Ruslarla çarpışılmıştı.
(***) Şeveloh -Adige cins at türü.