...................
...................
İNSAN DOĞARKEN KENDİNE Mİ DOĞAR

Semih Seyyid
Çerkesce’si: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
...................

İnsan doğarken
Kendine mi doğar
Yoksa çevresine mi

Zaman seçenekleri
Ayırır birbirinden

Ya kendine
Ya başkalarına çalışırsın
Ya kendini
Ya başkalarını yaşarsın

Ya kendinde
Ya başkalarında olursun

Kuşkusuz yalnız yaşanmaz
Salt başkaları için de yaşanmaz

Öyleyse gözardı
Etmeden toplumu doğayı
Başarmalısın kendin olmayı...(*)

***

Ц1ыфыр Ежь Къызфэхъужьа

Ц1ыфыр ежь фэш1к1э
Ежь ишъхьапэ фэш1к1э къэхъуа
Зхэсым фэш1к1э къэхъуа

Лъэхъанэм ихэхыхэм
Ц1ыфыхэр зэхедзы

Е о узфэлэжьэщт
Е нэмыч1мэ уяфэлэжьэщт

Е о ущы1эщт
Е пэмык1мэ уяфыщы1эщт

Е о о ухъущт
Е о нэмык1эу ухъун

Уизакъоу ущы1эшъунэп
Пэмык1мэ афэшък1и ущы1эгъунэп

Ащыгъум плъэпкърэ ч1ыопсымрэ
Пк1эмызэу
О орэу (*) укъэнэжьшъун фай...


(*) О уи лъэпкъ умыгъэк1одын фай,уи лъэпкъ и ц1ыфэу укъэнэн фай, е1о-Хьапый ДЖ.. “Kendin olmayı başarmalısın…” deyiminden “kendi etnik kimliğini korumalısın, aslını yadsımamalısın” anlamı anlaşılmalıdır. -HCY