...................
...................
DİLİMİZ KILIÇTAN KESKİN

Semih Seyyid
Çerkesce'si: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
...................

Boynumuz kıldan incedir sana hayat ama...

Dilimiz kılıçtan keskin...

Bizi vur
Vur ama hayat
Onurumuzu bağışla

Ve dinle...


Тибзэ сэшхом нахь чан

Типшъэ цыналъэм фэдэу псыгъо, о ущэрэ1,ау...
Тибзэ сэшхом нахь чан...

Тэ къытау
Къытау ау щы1эныгъэр
Ти ц1ыфыгъэр къыттэмых

Зэ кътэдэ1у...