...................
...................
BİR BABANIN EN GÜZEL GÜNÜ

Semih Seyyid
Adigece: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
...................
I

Oğul olarak görmek dünyayı
Başkadır
Erkek olarak görmek bambaşka

Koca olarak bakmak yaşama
Başkadır
Baba olarak bakmak başka
Baba her tür hediyeyle
Sevindirilir
Bir babanın hediyesiz de
Gönlü alınır

Baba yaptıklarıyla öğünebilir
Çocuklarının başarılarıyla da...

II

Baba babadır
Doru atlı kral değilse baba
Oğul da atının yelesi rüzgarda salınan
Pırıltılı bir prens olmayabilir

Her şey olur
Her insan bazen çok şeyle de
Ruhunda tatmin bulmaz
Az şeyle de başını göklere erdirebilir

Kuşkusuz hediyenin
Büyüğü küçüğü olmaz
Fakaaaaaaaat!
Bir babanın en güzel günü
Oğlunda kendini yakaladığı andır!Зы тым анахь имэфэ дах

I

Уришъаоу плъэгъуныр дунаер
Шъхьафы
Л1ы ухъугъэу плъэгъуныр нахь шъхьафы

Ул1эу щы1эныгъэм ухэплъэныр
Шъхьафы
Ты ухъугъэу ухэплъэныр нахь шъхьаф
Тыр сыд фэдэ ш1ухьафтынк1и
Бгъэгуш1он плъэк1ын
Тым ш1ухьафтын емытыми
Игуапэ пфэш1ышъун

Ятэ иш1агъэхэмк1э зыщытхъужьышъун
Ик1алэмэ ягъэхъагъэхэмк1и

II

Татэр татэ
Шы пц1эгъоплъым тесэу зы пачъыхьэу
щымытми татэр
Ишъаори ишы исэку жьыбгъэм щыбыбатэу
Рэц1ыоу зы хъаныкъоу щымытми

Пстэури хъушъун
Ц1ыф пстэуми загъорэ бэ игъотми
Игу из хъушъунэп
Мак1э щы1эми ишъхьэ ошъогум ныригъэсын илъэк1ын


Ш1ухьафтыным пае
Ц1ык1уи ини п1ошъунэп
Ауууууууу!
Ятэк1э анахь дэхэщт мафэр
Икъок1э ежь зызигъотыжьрэ мафэр ары.