...................
...................
ASLEN ÇERKES KABİLELERİNDEN BİR ZATIN KIZI

Semih Seyyid
Çerkesce: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
...................

I
 

Aslen Çerkes kabilelerinden
Bir zatın kızı

Kısmeti (!) gereği Trabzon'da

Trabzon Vilayet mektupçusu
Reşid'in eşi Refika hanımın
Şefkatli terbiyesinde yetişmiş

Otuz sene kadar kalfalık
Hizmetinde bulunmuş amma

Zalim feleğin kıskançlığıyla
Kurtulamayarak kıskıvrak
Tutulduğu hastalıktan ve
Anadan öksüz / babadan yetim
Ve hısım akrabadan ayrı kalarak

 

Yanmış ciğeri ve dertli yetimlerden
Bir içim su arzusuyla ruhunu
Azrail'e teslim ile
Düşmüş Cennet yoluna

 

Rahman olan isterse eğer
Kerbela şehitleriyle beraber
Şarabı kevser havuzunda
İçme arzusu ile kana kana
Gömülmüş Trabzon İmaret'inde
Bulunan ebedi istirahatgahına

 

Şimdicek İmaret'te olan mezarı
Taşınmış Sülüklü mezarlığına

Ve sesleniyor inancı tam olana
Yüce Allah'ın rızası için
Ruhuna üç İhlas-bir Fatiha

Okunma ricasıyla...

H.1312 / M.1894

 

II
 

Sürgünden tam otuz sene sonra
Seslenmiş genç kadın yattığı yerden
Sürgünden yüz kırk beş yıl sonra
Sesleniyor acı acı / acı gurbetten

 

Daha sekizindeymiş geldiğinde
Yummuş gözünü otuz sekizinde
Ve dünyadan ne ummuş ki
Öbür dünyadan tüm dilediği

 

Biçilmiş bir yaşam kendisinin ki
Vatandan atadan ayrılığın izleri
Okuduklarımızdan belli ki
Kavrulmuş içten içe ciğeri

 

Ne yapalım insan insanın
Kurdudur demiş birileri

Ve açıkçası biliyoruz ki

 Hiç bir canlı bir diğerine etmedi
İnsanın insana ettiğini....

 

Trabzon-2009

 
 

Адыгэ лъэпкъхэм ащыщэу зы л1ы горэм ипшъашъ

Cэмихь Сеид

Зэздзэк1ыгъэр:Хьапый Джэудэт


I
 

Адыгэ лъэпкъхэм ащыщэу

Зы л1ы горэм ипшъашъэ

Инасып (!) къыдихьэу Трапзан дэс

Трапзаны ихэку тхылъ зехьак1о

Рэшыды ишъхьэгъусэ Рэфикъэ гуащэм

Гуфэбагъэ хэлъэу игъэсагъэу

Илъэс щэк1 фэдиз къалфэу/бзылъфыгъэ гуадзэу

Унагъом фэлэжьагъ ау

Ошъогу/фелек жъалымэр къешъухъуагъуи

Ш1омык1ыжьшъоу зэхилъэхъагъ

Зы уз 1эе  дэим 

 

Ятэ/янэ имы1эжьэу

1ахьылхи благъи къыфэмынэжьыгъэу

Игу/иш1у стыгъэу ик1и дунэе къин зытелъ ибэхэм къыфауфынэу

                                              Зы псы ешъогъу паплэу ипсэ

Хьазраилым ритыжьи

Гук1эгъу зи1э Тхьар фаемэ

Кербела шэхьитмэ ак1ыгъоу

Шарабы Кевсер псым/докым/Джэнэт псыхъом

Шешъонэу а псыр зэрешъошъоу

Ч1ыралъхьагъ Трапзан Имаратхьанэм/Тхьамык1э ыгъып1эм

Ищагу дэт къэхалъэм

Джы Имаретым ит икъэ

Ягъэкощыжьи Сулуклу/дыо зыхэс къэхалъэм ахьыжьыгъ

Къяджэ ш1ош1хъуныгъэ зи1эмэ ар

Алахь Талэм фэгъэзагъэу

Ипсэ фэш1к1э Ихьласищрэ зы Фатихьэрэ  паплъэ

Къыфеджэнхэу къэлъа1о

Хь.1312/М.1894


II

 

Хэгъэгум къызэрэрафыгъэхэм илъэс шэк1 теш1агъэу
Къэджагъ бзылъфыгъэ ныбжьык1эр здэшылъым щылъэу
Тыкъызэрафыгъэм илъэсишъэрэ т1ок1ит1урэ тфырэ къынэуж
Къытаджэ дыдж-псыджэу/дыдж дыдэу хамэ хэку къыщынагъэу
Къызэк1ом илъсий итыгъ
Инэхэр зеуп1ыц1ым шэк1рэ ирэ итыгъ
Мы дунаем сыд тыригъотагъ п1ошъун ащ
Тыфэлъа1о ащ зыфаехэр адрэ дунаем щыригъотынэу
Хыгъэу зы щы1эк1агъ ащ ищы1ак1э
Хэгъэгум ятэ янэм зэрэпэчыжэм къыфихьыгъэхэр
Мы тызеджагъэхэм къагъэнафэ
Ижъахьи истахьыгъ игук1э шъэф шъэфэу
Сыд тфэш1эшъун ц1ыфыр ц1ыфым
Ихьаблыу я1уагъ ц1ыфыхэм
Шъыпкъэ дэдэу тэш1э
Ц1ыфым ц1ыфым риш1эрэр
Зы псэ зыпытым адрэм риш1эрэп
 

Трапзан-2009