...................
...................
EMPERYALİZM

GHUNEKHO K. Özbay
Pşıj Hable, 1979

                         
...................
...................

Ezilenler,
Sömürülenler,
Deve kuşu misali
Başını kuma gömenler,
Şaşıranlar,
Hayata küsenler,
Her şeyini yitirenler,
İki kitap okuduktan sonra,
Bizler hakkında fetva verenler,
Alimler,
Bizler biliriz,
Emperyalizmin renklerini,
Maskelerini,
Metotlarını,
Bizler çok dinledik nağmelerini,
Bizler biliriz asırlardır,
Özgürlüğe,vatana hasreti
Yıllar bize öğretti,
Bahçemizdeki meyveyi alanın,
Renginin önemli olmadığını,
Bizler tanıdık,
Sürüngenler gibi,
Renk ve gömlek değiştiren,
Emperyalizmi.
Bizler biliriz,
İnsanlar var oldukça,
Din ve millet kavramının,
Yok edilemeyeceğini,
Diyoruz ki,
Bizi,
Özgürlüğe ve vatana,
Hasret bırakan her şeye
Emperyalist
Damgasının vurulacağını,
Özgürlüğün,
Kanımızda yeşereceğini,
Akıttığı,
Özgürlük kanında,
Boğulacağını.