ABHAZYA İÇİN ULUSLARARASI KONFERANS

 

Sezai Babakuş

 
   
 

Konferansın Amacı

Abhazya’nın içinde bulunduğu siyasal, hukuksal ve ekonomik kuşatmaya karşı uluslararası düzeyde kamuoyu oluşturmak, Abhazya-Gürcistan sorununa ve Abhazya’nın siyasi-hukuki statüsüne ilişkin uluslararası politik yaklaşımları değerlendirmek ve çözüm önerilerini tartışmak, Abhazya’da kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için öncelikleri belirlemek, insan hakları ve kültür değerleri açısından Abhazya’yı ve Abhaz Halkı’nı yeniden dünya gündemine taşımak.

 

Konferans Tarihi ve Yeri

Nisan 2002, İstanbul

(Hilton, Çırağan, Conrad, Swiss Hotel vb.)

 

Konferans Süresi

2 Gün

 

Hedef Katılımcılar

 

A)    Taraflar

a)   Abhazya’dan (Devlet Başkanı, Parlamento Başkanı, Parlamento Siyasi İlişkiler Komisyonu Başkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı, Rus, Ermeni, Rum ve Gürcü parlamenterler ve grup sözcüleri, Türkiye Temsilcisi, üniversite rektörü ve ilgili dekanları, muhalefet liderleri, sivil toplum ve insan hakları kuruluşlarının sözcüleri, gazeteci ve yazarlar)

b)   Gürcistan’dan (Devlet Başkanı, Parlamento Başkanı, Parlamento Siyasi İlişkiler Komisyonu Başkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı, Türkiye Büyükelçisi, mülteci organizasyonlarının sözcüleri, üniversite rektörü ve ilgili dekanları, muhalefet liderleri, sivil toplum ve insan hakları kuruluşlarının sözcüleri, gazeteci ve yazarlar)

 

B)    İlgili Taraflar:

a)   Rusya Federasyonu’ndan (Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Masası Şefi, ilgili parlamenterler, Krasnodar Bölge Valisi, Gürcistan ve Türkiye büyükelçileri, gazeteciler)

b)   Türkiye’den (Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Masası Şefi, ilgili parlamenterler, Gürcistan Büyükelçisi, Abhaz ve Gürcü lobi temsilcileri, gazeteciler)

c)   Kuzey Kafkasya’dan (Adigey, Kabartay-Balkar ve Karaçay-Çerkes cumhuriyetlerinin devlet ve parlamento başkanları)

d)   Birleşmiş Milletler’den (BM İlgili Genel Sekreter Yardımcısı, Abhazya-Gürcistan gözlemcileri, BM Barış Gücü gözlemcileri)

 

C)    Dolaylı Taraflar

a)   AB ve AGİT’den (Avrupa Birliği İlgili Komisyon başkan ve sekreterleri, AGİT Siyasi Misyon temsilcileri ve AGİT Minsk Grubu temsilcileri, Abhazya, Gürcistan ve Türkiye Temsilcileri, Avrupa Parlamentosu ilgili üyeleri)

b)   ABD ve Avrupa Ülkelerinden (ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın Gürcistan ve Türkiye Büyükelçileri, ilgili komisyon başkanları ve temsilcileri) UNPO’dan (Temsil Edilmeyen Halklar Organizasyonu/UNPO Genel Sekreteri ve ilgili komisyon başkanları)

 

D)    Bağımsız Taraflar

a)   Helsinki Yurttaşlar Meclisi’nden (Dünyada insan hakları izleme gruplarının başında gelen Helsinki Watch’dan temsilciler)

b)   UNESCO’dan (Dünyada kültürleri koruma organizasyonlarının başında gelen UNESCO’nun ilgili temsilcileri, koruma programları yetkilileri) 

c)   International Amnesty’den (Dünyada insan hakları koruma organizasyonlarının başında gelen International Amnesty’nin ilgili temsilcileri ve komisyon başkanları)

d)   Bilim ve Araştırma Çevreleri’nden (J. Colorouso, G.Hewitt, P. Henze gibi Kafkasya, Abhazya ve Gürcistan’la ilgilenen uluslararası bilim adamları ve araştırmacılar, ekonomik sosyal ve siyasal enstitü, fon ve benzeri kurum ve kuruluşların temsilcileri)

 

Konferans Bütçesi

Konferansa 70 yabancı, toplam 150 konuğun katılımı ve yukarıda belirtilen otel fiyatları ortalaması baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, organizasyon için tahmini bütçe 40.000 USD’dır. Buna bazı katılımcıların uçak-yol paraları ilave edilmelidir.

 

Bütçe Finansmanı

Konferans bütçesinin karşılanabilmesi için Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan, Abhazya Hükümeti’nden ve Birleşmiş Milletler’den destek istenebilir.