...................
...................

BALKARLARIN PROPAGANDASI

Debağue Hetize

Çerkes Hıeku, 15 Eylül 2001

                         
 
...................
 
 
  • Sözgelimi Balkarlı bir sitede Çerkesler ile Adigelerin ayrı birer halk oldukları gibi aslı astarı olmayan kasıtlı yayınlar yapılıyor. Hatta bu tezi daha da ileri götürülerek Çerkeslerin kökü Türklere dayanan bir kol olduğu ve zamanla dillerini kaybederek Adigelerin dillerini aldıkları iddia ediliyor.
  • Az buçuk bu konularda kafa yorup düşünen insanlar bu gibilerin ırkçı emeller peşinde olduklarını seziyor; asıl amaçlarının "Çerkes" ismini de elimizden alıp tarihi ve kültürü ile birlikte bir halkı kendi içlerinde eriterek yok etmek olduğunu elbette anlayabiliyorlar.

İnsan sinsi ve art niyetli ise her ortamda,her fırsatta kötülüklerini sergilemeye devam eder. Genellikle her yaptıkları yanlarına kar kalan bu gibi insanlar, şimdi işi sanal ortama taşıdılar ve internete de el attılar.

Stavropol'da çalışan Çerkes delikanlılar geçenlerde internet üzerinde yayınlandığını söyledikleri bazı yazılar getirdiler bana. Bunları incelediğimde gördüm ki, bazıları bu alanda da el ele vermiş halklar arasındaki barışı ve birlikteliği zedeleyecek biçimde tezler ve yayınlarla bu güne kadar sürdürdükleri fitnelerini sanal ortamda da yaymaya devam ediyorlar.

Derler ki "iplik iğnenin yolunu izler". Aynı Yurt'u paylaştığımız komşularımızın bir kısım bireyleri örgütlü bir şekilde Net'in örümcek ağı misali karmaşık ortamını kullanarak kendi diledikleri biçimde kafa karıştıran yanlış bilgileri bilinçli olarak yayıyor, akıllarınca kendi davalarına hizmet ediyorlar.

Sözgelimi http://www.balkar.narod.ru/ ismi altındaki sitede Çerkesler ile Adigelerin ayrı birer halk oldukları gibi aslı astarı olmayan kasıtlı yayınlar yapılıyor.

Hatta bu tezi daha da ileri götürülerek Çerkeslerin kökü Türklere dayanan bir kol olduğu ve zamanla dillerini kaybederek Adigelerin dillerini aldıkları iddia ediliyor.

Bir başkaları ise Adigelerin kökenini Nogaylara bağlamaya , bu ikisi arasında ilişki kurarak tarihi aynı kökene dayanan tek bir halk gibi göstermeye çalışıyorlar.

Kötü kötülüğünü yapmak için eline geçen her fırsatı kullanır,şimdi de internete el attılar işte. Az buçuk bu konularda kafa yorup düşünen insanlar bu gibilerin ırkçı emeller peşinde olduklarını seziyor; asıl amaçlarının "Çerkes" ismini de elimizden alıp tarihi ve kültürü ile birlikte bir halkı kendi içlerinde eriterek yok etmek olduğunu elbette anlayabiliyorlar.

Burada bunların hepsini tek tek sayamayacağım ancak son dönemde internet üzerinde bu tür yayınlar yapan ve hiç bir kaynağa, hiç bir belgeye dayanmayan böyle sitelerin çoğalarak yayılıyor olması bizi üzen bir durumdur.

Bir başka üzücü durum ise, bu ırkçı yaklaşımlara gereken yanıtın verilmemesi, bizim tarafımızda bu gibileri susturacak belgelerle, kaynaklarla konuşan uzmanların çıkıp sesini yükseltmemesi ve internet üzerinde bizim aynı derecede etkin olmamamızdır .

Böylesi kasıtlı ve artniyetli savlara gereken yanıtı verebileceğimiz ve konuyla ilgili olmayan diğer insanların yanlış yönlendirilmesini engelleyerek, onları gerçek hakkında bilgilendirecek ve böylesi yalan yanlış bilgilerle kamuoyu oluşturmasını önleyecek biçimde Rusça yayın yapan bir gazetemiz bile yok hala.

Rusların dedikleri gibi "Propaganda en güçlü silahtır."

Her şeyden öte bunların bu tür savlarına sessiz kalmak bir yerde onların söyledikleri bu saçmalıkları onaylamak, kabullenmek anlamına gelecektir. Sana el kaldırana, dil uzatana sessiz kalırsan daha fazlası için onu teşvik etmiş olursun. İşte bu nedenle içerisine düştüğümüz bu derin sessizlikten artık çıkmalı,bu vurdumduymazlıktan ve umursamazlıktan artık vazgeçmeliyiz.

"Çalakılıç üzerine gelen beladan çok, sinsice yaklaşan tehlikeyi önemse" der bir Adige atasözü. İşte bu gün internet üzerinde yayılan bu gibi girişimler bizim için "sinsice yaklaşan tehlike"dir. Dolayısıyla bizim tehlikeyi erken sezerek bunların karşısına dikilip gereken yanıtı vermemiz birilerinin boş buldukları meydanda bu tür kasıtlı ve art niyetli savlarla istedikleri gibi propaganda yapmalarını engellememiz gerekir.

Sanırım yeni neslimiz bizden daha ileri görüşlü bu konuda. Bir kaç gencimiz gelerek bu gibilerin savlarına ve propagandalarına yine aynı yöntemle yanıt vermek üzere internet üzerinden çalışmalar yapıyorlar. Onlara teşekkür etmek isterim buradan. Ancak size aktardığım bu örnek gibi , halkların kardeşliğine darbe vuran aleyhte propagandaların ve yayınların son dönemde ne kadar yaygınlaştığını düşününce bu gençlerin çabalarının yeterli olmadığını onların desteklenmesi yanı sıra çok daha ciddiyetle bu konunun ele alınarak gereken yanıtların belgelere ve tarihçilere dayanılarak verilmesi; konunun dışında kalan diğer insanları ve halkları yanıltarak kamuoyu oluşturmaya yönelik bu tür yanlış bilgilerin çürütülmesi gerektiğini düşünüyorum.