...................
...................

DÇP ve KAF-DER KAREN FOGG İLE GÖRÜŞTÜ

Demokratik Çerkes Platformu

                         
 
...................
 
 

Karen Fogg:

"Çerkesler, Türkiye'nin reformist gücüdür ve çok önemlidirler"

 

Geçen ay, 6 Kasım'da Demokratik Çerkes Platformu (DÇP) çalışma grubu üyeleri ve Kaf-Der yöneticileriyle görüşen Avrupa Birliği Türkiye Elçisi Karen Fogg, Çerkesleri çok önemsediklerini belirterek "Çerkesler ve Balkan göçmenleri Türkiye'nin en önemli reformist gücüdürler" dedi.

 

Avrupa Birliği'nde dilin hassas bir konu olduğunu ve 11 adet resmi dile karşılık 40 milyondan fazla insanın konuştuğu bölgesel dil olduğunu hatırlatan Karen Fogg, 2001 yılının "Diller Yılı" ilan edilmesi için bir

çalışma hazırladığını söyledi.

 

Karen Fogg ile görüşme DÇP'nin talebi üzerine gerçekleşti. Ankara'daki Avrupa Birliği Elçiliği binasında gerçekleşen toplantıya Demokratik Çerkes

Platformu'ndan Fuat Uğur, ODTÜ Ekonomi Bölümü Başkanı Erol Taymaz, Kaf-Der Genel Başkanı Muhittin Ünal ve Demokratik Çerkes Platformu'nun Türkiye çapında 1000 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirdiği alan araştırmasını yürüten bilimadamı Doç.Dr. Ayhan Kaya katıldı.

 

Karen Fogg, önce Fuat Uğur'dan Demokratik Çerkes Platformu hakkında bilgi aldı. Kendisine Demokratik Çerkes Platformu'nun bir hükümet dışı organizasyon (Sivil Toplum Kuruluşu) olduğu, Türkiye'deki bir etnik grup olarak Çerkeslerin dil ve kültürel sorunlarından yola çıkılarak çeşitli konularda paneller düzenlediği, bu panellere katılımın çok yüksek olduğu ve zaman zaman da basında tartışmalara yolaçtığı iletildi.

 

Efteniye'de düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı şenlik ile 1000 kişiyle yapılacak alan araştırmasından da söz edilerek Karen Fogg'a bu araştırmanın anket broşürü ve DÇP'nin yayınladığı deklarasyonun İngilizce çevirisi takdim edildi.

 

Karen Fogg, Türkiye'deki etnik gruplar için azınlık tanımının kullanılmasını doğru bulmadıklarını, bu tanımın Avrupa'da da artık terkedilmeye

başlandığını belirterek "Günümüzde Avrupa'da 'çok kültürlülük' kavramı da yerini 'kültürel çoğulculuk' kavramına terketmiş bulunmaktadır. Etnisitenin

yaşadığı sorunlar tüm Avrupa ülkelerini ilgilendirmektedir ve biz sizlere bu konudaki çalışmalarınız doğrultusunda elimizdeki tüm desteği sunmaya hazırız" dedi.

 

Konuşmasında özellikle dilin önemini vurgulayan ve kişiliğin kökünün insanın kendi kültüründe olduğunun altını çizen Fogg şunları söyledi: "Avrupa'nın kültürel ve dilsel çeşitliliği, bir zenginlik ve yaratıcılık kaynağı olarak görülmektedir. Çeşitlililiği korumak AB için önemli bir görevdir. Her anadil ister 1000 kişi, ister 100 milyon kişi tarafından konuşulsun, aynı derecede önemlidir. Nisbeten daha az kullanılan dil Avrupa için bir zenginleşmedir. Sarddinyla, Sorb, Saami, Gal, Galiçya, Katalan, Greko dilleri vardır ve 40 milyondan fazla insan bu dilleri konuşmaktadır. Az sayıda insanın konuştuğu bu dillerde bilgi ve eğitimi desteklemeye yönelik MERCATOR adlı bir özel AB programı vardır. Kırktan fazla bu türden dil vardır ve AB'nin genişlemesiyle birlikte bunların sayısı hızla artacak.

 

Türkiye AB'ye katıldığında Lazcadan Süryaniceye, Çerkesçeden Kürtçeye ve eğer yaşamaya devam ederse başkalarına kadar pek çok dil bunların arasına girebilir." Avrupa Komisyonu'nun 2001 yılını AVRUPA DİLLER YILI: Birlik/Çeşitlilik olarak ilan edilmesi doğrultusunda bir öneri sunduğunu, oysa halen Türkiye'de Anayasa'nın 26 ve 28'nci maddeleriyle dilde yasaklamayı öngördüğünü hatırlatan Fogg, bu konuda bir an önce yapıcı bir tartışmaya girilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Toplantıda daha sonra söz alan Kaf-Der Genel Başkanı Muhittin Ünal, Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin sorunlarını, kültürel yapılarının Türkiye mozayiğine nasıl yansıdığını, dernek olarak yaptıkları çalışmaları ve bu arada Dernekler Yasası ile getirilen sınırlamaları aktardı. Karen Fogg'a Uzunyayla'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 15 bin Çerkesin katıldığı şenliği, bu arada önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirmeyi düşündükleri uluslar arası bir sempozyum projesini de aktaran Ünal bu konuda kendilerinden destek istedi.

 

Karen Fogg ise hem Demokratik Çerkes Platformu'na, hem de Kaf-Der'e yapacakları somut çalışmalarda destek vereceklerini kaydederek, kültürel çalışmalar ve dil üzerine geliştirilecek tüm projelerin bütçeleriyle

birlikte sunulması gerektiğini söyledi. Toplantıda bu arada Doç.Dr. Ayhan Kaya da DÇP adına yürütülen "Türkiye'de Çerkes Kimliği" başlıklı büyük sosyolojik araştırma hakkında bilgi verdi.