...................
...................
"GUFES" Adige NIBJIC'E PROGRAM 
Çalışma Raporu, 1999-2003
Çeviri: Cetao İbrahim
                         
 
...................
 
 

Adige halkının vatanı ve ulusal varlığı için verdiği yüzyıllık savaşım,  21 Mayıs 1864'te halkının çok büyük bir bölümünün soykırım ve sürgüne tabi tutulmasıyla sonuçlandı. Savaş sonrasında anavatanda kalabilenler çok azdı. Sürgün edilenlerde dağınık yerleştirildiler. Adigelerin uğradığı sürgün ve soykırım, ulusal sorunlarının da başlangıcını oluşturdu. Yani kısacası, bu halkın son 300 yılına baktığımızda ulusal anlamda olumlu şeyler göremiyoruz. Ama bütün bu olumsuzluklara karşın, "Adigeler" bugün hala ayaktadır.

Bu direnişin temelinde; 5000 yıllık derin bir tarihsel geçmiş, köklü ve çok zengin bir dil, engin bir kültür ile sağlam temellere dayanan "Adige Xhabze"'nin varlığı yatmaktadır. Bugünkü dünya uygarlığının oluşumuna çok önemli katkılar sağlamış olan "Adigeler" yok olmamalıdır. Ulusal değerlerimizin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi her nerede yaşıyorsak yaşayalım öncelikle biz Adigelerin görevidir. Adigelerin kalıcı olarak ulusal varlıklarını koruyup geliştirebilecekleri tek yer ANAVATANLARIDIR.

Gençlerimiz toplumun en dinamik ve duyarlı kesimidir. Onlar halkımızın yarınıdır. İşte bu gerçeklerden hareketle geleceğimiz olan gençlerimizin; ulusal sorunlarına duyarlı, kendi dil ve kültürünü özümsemiş, dünya gerçeklerini tanıyan ve algılayan, yerel değerlerinden kopmadan evrenseli kavramış, inançlı, kararlı, iyi yetişmiş kadrolar olarak hazırlanmaları için; onlara destek olmak ve özendirmek amacıyla, "Adige Nıbjıc'e Program" (GUFES) 1999 yılında oluşturulmuştur. Bu programın çalışma alanı "Adige Cumhuriyeti"'dir. Hedef kitlesi; Adige gençlerinden, dil, kültür, sanat, bilim, iletişim vb. alanlarda öğrenim gören ya da bu alanlarda çalışanlardır. "Gufes" gönüllülük ve proje birlikteliği temelinde oluşturulmuş, güvenin esas olduğu, kayıtlı olmayan, sivil bir girişimdir. Programın ilk çağrı metninde de belirtilen; yukarıda amaç ve çalışma anlayışını benimseyen, kendisini Adige halkına karşı sorumlu sayan bütün dostlara açıktır. Oluşumundan bu güne kadar 102 üye katılımcı programa görüş, öneri ve katkılarıyla destek olmuştur. Katılımcılar yıllık ödentileri olan 100 Dolar'ı  belirtilen banka hesabına en geç her yılın Mart ayı sonuna kadar yatırmaktadırlar. Bu katılımcılar; Türkiye, Almanya, Amerika, İngiltere, Hollanda, İsviçre, İsrail, Adigey ve Kabardey Cumhuriyetleri gibi çok farklı ülkelerde yaşayan, "Adige HALKININ GELECEĞİNDE BENDE VARIM" diyen duyarlı kişilerdir.

"GUFES" yayınladığı ilk oluşum deklarasyonunda da belirtildiği gibi; Adige Cumhuriyeti’ndeki gençlerden dil, kültür, sanat, bilim, iletişim vb. alanlarda özellikle Adigece öğrenim gören ya da bu alanlardan birini meslek olarak seçmiş çalışan gençlere "AYLIK DESTEK BURSLARI ve YILLIK BAŞARI ÖDÜLLERİ" vermektedir.

Bu kapsamda bu güne kadar;
1999-2000 Öğrenim yılında 3 kişiye destek bursu,
2000-2001 Öğrenim yılında 16+3 kişiye destek ve Başarı Ödülü ,
2001-2002 Öğrenim yılında 19+3 kişiye destek ve Başarı Ödülü,
2002-2003 Öğrenim yılında 21+3 kişiye destek ve Başarı Ödülü,
2003-2004 Öğrenim yılında 19 ve 2004 yılının ilk üç ayı içerisinde yıllık başarı ödülleri verilecektir.

Destek bursları yıllık kişi başına 200 Dolar karşılığı Ruble,
Başarı ödülleri kişi başına 300 Dolar karşılığı Ruble olarak ödenmektedir.

Yıllık başarı ödülleri;
1-Kültür ve Sanat
2-Basın-Yayın İletişim
3-Sosyal Bilimler
4-Anavatana Genç Dönüşçü (2003 Yılından itibaren) dallarında verilmektedir.

Burslar ve Başarı Ödülleri, gösterilen adaylar arasından kriterlere uyanların arasından Adige Cumhuriyeti’nde oluşturulan geniş katılımlı bir komisyon tarafından seçilmektedir. Bugüne kadar burs ve başarı ödülü verilen kişilerin okudukları ve çalıştıkları kurumlar; Adige Makh Gazetesi, Adige Radyo Tv Kurumu, Adigey Sosyal Bilimler Araştırma Kurumu, Adige Tiyatrosu, Yislamey Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, Adigey Nalmes Halk Dansları Topluluğu, Leningrad Devlet Konservatuarı, Adige Dili ve Kültürü Fakültesi, O.Thabısım Müzik Yüksek Okulu, H.Andrhuay Öğretmen Okulu olarak sıralanabilir. "GUFES"'in çalışmaları Adigey Cumhuriyeti’nde basın yayın ve geniş bir kitlenin gündeminde yer almaktadır. Ayrıca her yıl sonunda katılımcılarımıza çalışmalarımız ve gelir-gider bilgileri ayrıntılı olarak ulaştırılmaktadır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi "GUFES" oluşumu; sorumluluk duyan, duyarlı kişilerin proje birlikteliğidir. En önemli unsuru da GÜVENDİR.  GUFES 'in başarısı ve çalışmalarının devamlılığı, katılımcılarımızın görüş ve önerileriyle desteklerinin sürmesinin yanı sıra, programı yakın çevrelerine anlatarak yeni katılımcıların aramıza katılmasıyla sürecektir. Bugüne kadar bu programa destek veren duyarlı ve özverili dostlarımıza, "Adige GENÇLERİ" adına sonsuz teşekkürler ediyoruz.

Desteklerin artarak süreceğine inanıyor,Hepinize Saygılar sunuyoruz...
SEVGİYLE KALIN....

ADİGE NIBJIC'E PROGRAM