...................
...................

SAKINCALI YAYINLAR!

Kafkasya Yazıları

Sonbahar/Kış 98 Yıl:1 Sayı: 3

                         
 
...................
 
 

Kuşkusuz tek parti dönemin antidemokratik uygulamalarından en fazla nasibini alan kesimlerden birisi de Kafkasya'dan göç eden kişilerdi. Yurtdışında yayınlanmış bir çok yapıt o tarihlerde yurda sokulamadı, yurt içinde basılan yapıtlar da toplattırıldı. Kimi yayınevleri fütursuz bir şekilde kapattırıldı. İşte Türkiye'nin 1920 ile 1944 yıllarını kapsayan Kafkasya'ya ilişkin sansür tarihinden bazı kesitler:

 • 3 Aralık 1926 tarihinde 4294 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Çerkes Mehmed tarafından yazılan kitaplar toplatıldı.

 • 29 Eylül 1927'de İstanbul'da yayımlanan Yeni Kafkas Dergisi kapatıldı.

 • 26 Şubat 1930'da Gürcistan'ın Sohum ilindeki Mçita Murutsi (Kırmızı Yıldız) Gazetesi’nin yurda sokulması yasaklandı.

 • 17 Ağustos 1931'de Yeni Kafkas, Otlu, Yurt, Bildiriş ve Azeri Türk adlı gazete ve dergiler kapatıldı.

 • 9 Haziran 1932'de Suriye'de yayımlanan Çerkes Alfabesi'nin yurda sokulması yasaklandı.

 • 15 Eylül 1934'te Kafkas Dağlıları adlı derginin yurda sokulması yasaklandı.

 • 27 Ekim 1934'te Türkçe ve Fransızca olarak Paris'te yayımlanan Şimali Kafkasya Dergisi’nin yurda sokulması yasaklandı.

 • 24 Nisan 1935te Paris'te Beyaz Ruslar tarafından yayımlanan Kafkas Dergisi’nin yurda sokulması yasaklandı.

 • 15 Eylül 1936'da İstanbul'da yayımlanan F. Daryal'ın Kafkas Almanağı adlı yapıt toplattırıldı.

 • 1 Aralık 1937'de İstanbul'da yayımlanan Kafdağı Dergisi toplattırıldı ve satışı yasaklandı ve Paris'te yayımlanan Der Kaukasus dergisinin yurda sokulmamasına karar verildi.

 • 27 Aralık 1937'de Paris'te İngilizce yayımlanan Haydar Bammat'ın The Caucassian Quartarly dergisinin yurda sokulması yasaklandı.

 • 27 Temmuz 1938'de Paris'te yayımlanan Zarya Kafkasa adlı dergisinin yurda sokulmamasına karar verildi.

 • 14 Haziran 1939'da Paris'te yayımlanan Kafkas Eli adlı derginin yurda sokulması yasaklandı.