YAYIN İLKE ve PRENSİPLERİMİZ

                         
             
             

1) CircassianCenter, Çerkes (Adige) halkının ekonomik, politik ve kültürel olarak gelişmesine, Çerkes (Adige) ulusal bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

2) CircassianCenter, Adige dilini geliştirmek için yapılan çalışmalar bütün gücüyle destek olur. Adigece yayınları, yazıları okuyucularına ulaştırır. Adigece yazan düşün insanlarımızı teşvik eder.

3) CircassianCenter, ulusal dinamiklerimizin gelişmesine ve güçlenmesine yararı olacak xabzelerimizi temel referans olarak kabul eder ve günümüz modern ilişkilerini yorumlarken bu temel değerleri göz önünde bulundurur.

4) CircassianCenter, tüm dünyada bulunan Çerkeslerin (Adigelerin) birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak amacını gütmektedir.

5) CircassianCenter, tüm dünyada barış, dostluk ve kardeşlik ilkesini benimser ve savaş karşıtı bir çizgide yayın yapar, saldırganı kınar.

6) CircassianCenter, hiçbir ülkeyi düşman olarak görmez. Irk ve milliyet ayırımı yapmaz.

7) CircassianCenter, hiçbir siyasi akıma, düşünceye veya dine angaje olamaz. Bununla birlikte, kendi bağımsız yapısını korumak koşuluyla, deklere ettiği ilkeler doğrultusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları, herhangi bir akımı veya düşünceyi gerektiğinde desteklemekte sakınca görmez.

8) CircassianCenter, Hıristiyan, Müslüman, ateist Çerkeslerin (Adigelerin) varlığı nedeniyle tüm dinlere ve inanışlara saygılıdır. Kimsenin dini, inanışı veya inançsızlığı nedeniyle hor görülmesini, baskı ve tehdide maruz kalmasını doğru bulmaz.

9) CircassianCenter, dünyadaki tüm halkların aktif olarak düşüncelerini yazabilecekleri, yapılacak projelerde yer alabilecekleri bir kurumdur. Bu nedenle irk ve milliyet ayrımı yapmaksızın kendi ulusunun menfaatleri doğrultusunda herkese açık yayıncılık yapar.

10) CircassianCenter, Anavatanda (Çerkesya’da) yasal faaliyet gösteren tüm siyasi kurum ve kuruluşların amaçlarını, politikalarını ve propagandalarını yayınlamakta sakınca görmez.

Anavatanda (Çerkesya’da) bulunan tüm sosyal, kültürel, sportif kurum ve kuruluşların haberlerini yayınlar.

Anavatanda (Çerkesya’da) yayınlanan (resmi olmayan) haberleri habere konu olan kaynağa doğrulatarak yayınlar ama bunları her koşulda yayınlama zorunluluğu da yoktur. Gerekli olduğunda konu yönetim kurulunda görüşülür.

11) CircassianCenter, toplum yararı için projeler üretir ve kim tarafından başlatılmış veya önerilmiş olursa olsun böyle toplumumuzun yararına olduğuna inandığı projeleri gücü oranında destekler. Bu faaliyetlerin temelinde Çerkes (Adige ) kültürünün korunması ve geliştirilmesi yani sıra, Çerkes (Adige) halkının uluslaşma sürecine katkıda bulunmak düşüncesi yatar.

12) CircassianCenter, prensip olarak telif haklarına saygı çerçevesinde, kaynak belirterek gerekli gördüğü dokümanları okuyucusu ile paylaşır ve aynı prensiplere bağlı kalınması şartı ile CircassianCenter'da yayınlanan yazı ve dokümanların başka sitelerce yayınlanmasında sakınca görmez.

13) CircassianCenter, kendisini dünyadan ayrı görmez. 'İnsanlar hangi politik görüş ve dini inançta olursa olsun düşüncelerini açıklamakta özgür olmalıdır' fikrini benimser. Bu yüzden genel anlamda dünya ve Çerkesler (Adigeler) ile ilgili her türlü olumlu ya da olumsuz düşüncede yazılmış olan dokümanlara müdahale etmeden sayfalarında yer verebilir.

14) CircassianCenter, yayınlarında konsantre ifadeleri kabul etmez (slogan yazmak gibi).

15) CircassianCenter, dünyanın neresinde olursa olsun bilimsel, kültürel, sanatsal ve siyasi çalışmalarıyla öne çıkan, halkımıza zarar verecek faaliyetleri veya söylemleri olmayan her insanımıza 'kendilerini ne kadar koruyabildiklerine' bakmaksızın sahip çıkar.

16) CircassianCenter, katılımcı ve okuyucuların düşüncelerini ifade edebilmeleri için forum bölümünü hizmete açık tutar ve bu bölümün prensipleri ayrıca belirlenir.

17) CircassianCenter, diğer halkları, kültür ve inançları yargılayan yazılara yer vermez.