İSTANBUL KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ 60.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

SİYUGH Setenay Süzer

Değerli Dostlar,

Hepimizin gururla izlediği güzel sunucu TLESERUK Elif Met'in sunumu ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği Başkanı sayın Ümit Duman'nın açılış konuşmasıyla başlayan, İstanbul Kafkas Kültür Derneği 60. Kuruluş yıldönümü , 17 Kasım 2102 gecesi, Caddebostan Kültür Merkezi’nde; İstanbul, Ankara ve Düzce’den gelen sanatçılarımız, Abhaz Derneği dans ekibi Ridade, İstanbul Kafkas Derneği dans ekipleri Mazenef ve Yamçı’nın gösterileri ile coşkuyla kutlandı. Bu arada, derneğin tarihçesi anlatıldı ve barkovizyon gösterisi ile ilk Başkan Dr.Vasfi Güsar’dan itibaren bütün dernek başkanları tanıtıldı. Bu görkemli gecede, 7’den 77’ye Warada Müzik Korosu’nu, çocuklarımızın Mafe ve Meşbev dans ekiplerini, sanatçılar arasında yıllarca derneğe emek vermiş şarkıları ile bizleri coşturmuş KUBE Nurhan Fidan'ı da gözlerimiz aradı.

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

Resmi kuruluş tarihi 28 Ekim 1952 olmasına rağmen, Kafkas Kültür Derneği’nin kökleri 1946 yılında kurulmuş olan Dosteli Yardımlaşma Cemiyeti adlı hayır derneğine uzanır. Anayurtları Sovyetler Birliği sınırları içinde olan Kafkasya, Kırım ve Türkistanlı halklardan unsurların, İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminin hemen ertesinde kurduğu Dosteli Yardımlaşma Cemiyeti, üyelerinin tanışması ve dayanışmasını sağlamak, göçmenlere, yoksullara ve işsizlere yardım etmek, hasta ve vefat eden üyelerle ilgilenmek, kütüphane kurmak, yoksul öğrencilerin kitaplarını temin etmek gibi hayır ve kültür işlerini hedefliyordu.

Üye unsurların kırklı yılların sonundan itibaren ayrılarak kendi derneklerini kurmaları üzerine Dosteli Cemiyeti’nde sadece Çerkesler kaldı. Bunun üzerine kimliklerini dönemin siyasi koşullarında en iyi ifade edebilecek yeni bir isim arayışına girildi. 28 Ekim 1952 günü yapılan kongrede Dosteli Yardımlaşma Cemiyeti adının değiştirilerek Kafkas Kültür Derneği adının alınmasına karar verildi. Eski tüzüğün sadece iki maddesi “derneğin adı Kafkas Kültür Derneği’dir” ve “gayesi Kafkas tarih, kültür ve ananelerini yaymak ve yaşatmak, kültürel toplantılar yapmaktır. Dernek hiç bir suretle siyasetle iştigal etmez, bölgecilik ve ırkçılık gayesi gütmez” şeklinde değiştirildi.

Kafkas Kültür Derneği kurucuları:

Ziya Bersis (Gazeteci)
Mehmet Ketey (Fen Memuru)
Vasfi Güsar (Hekim)
Şeref Terim (Memur)
Şecaettin Nabuk (Tüccar)
Hayri Domaniç (Hukukçu)
Muharrem Bilgiç (Tüccar)

....................................................................................................

 

....................................................................................................

....................................................................................................