...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ КIЭЛЭЦIЭХЭР Адыгейские Имена

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
 
...................Псэуныгъэ пытэ и
Iэу, Iушэу, иапкъ-лъэпкъкIэ псэуэу дахэу кIалэ хэт фэмыен.

                            

Абидэт,

Abidet; Ürdün'de yaşayan ünü diasporaya yayılan, halk şarkılarımızın unutulmaz akordionisti olan ünlü halk  sanaatkarımız.

 

Абэддзэх,

Abedzech; Adını bir abed-zech güzelinden alan ve bir zamanlar en kalabalık olan ve en demokratik adığe kabilesi. Soylulara karşı iki kez ayak-lanarak revolution yaparak ikincisinde başarılı olarak soyluları topraklarından kovan ve yok eden kabile

 

Адыгэ,

Adıge; Ulusumuzun 5. yy’dan sonra kendine verdiği ad.

 

Адыйыф (Адыйыху),

Adıyıf (Adı-yıxu); Nart Destanlarında ve aynı zamanda halk sözlü edebiyatımız da güzelliği ve akıllılığıyla bilinen ve tanınan tanınan, tanrısal özellikleri olan güneş ve ışık tanrıçası. Halk anlatımlarına göre, kendisini seven deli-kanlı ile at üstünde kaçarken, ormanın derinliklerinde birden bire uçan bir kuş atını ürkütür. O anda boş bulunan deli-kanlının atından Adıyıf  aşağıya düşer ve hayata gözlerini yumar. Psetlıchosu onun adına 'Adıyıf ' adlı  ağıtını besteler.

 

Азидэ,

Azide

 

Азиет,

Aziyet

 

Азинэт,

Azinet

 

Айшэт,

Ayşet; Arapça Ayşe adının Adıgeceleşmiş halidir.

 

Акоз,

Akoz

 

Акуандэ,

Akuande; Nart ölüm xase-sinin thamatesi Nart Alec'in akıllı ve güzelliğiyle ünlü kızıdır. Evinin balkonundan kilometrelerce uzaktan gelenlerin kim olduğunu seçebilen bir kadın. İlk defa Nartların ölüm xasesine gelen Nart Sawsırıkho'nun gelişinden niyetini anlar ve onu kadınsı silahlarını kullanarak niyetinden alıkoymak istese de kandıramaz.

 

Алеп,

Alyep              

 

Алжан,

Aljan

 

Алимет,

Alimet; Arapça Alim adının Adıgeceleşmiş halidir.

 

Алмэстин,

Almestin; Su perisi

 

Аминэт,

Aminet; Arapça Amine adının Adıgeceleşmiş halidir.

 

Амсинэт,

Amsinet

 

Амуг,

Amug

 

Андэгурэ,

Andegure      ç

 

Анджэс,

Ances

 

Анджырэф,

Ancıref       ç

 

Анджыш,

Ancış      ç

 

Ап,

Ap

 

АпэIэс,

Ape'as; Hünerli elleri  ve parmakları olan. Sanatkar.

 

Аружан,

Arujan

 

Асиет,

Asiyet

 

Асяд,

Asyad

 

Асидэ,

Aside

 

Асмэ,

Asme

 

Атикэ,

Atike;              

 

Аулиян,

Awliyan

 

Аулият,

Awliyat

 

Ашуху,

Aşuxu

 

Аштрам,

Aştram       ç

 

Аштым,

Aştım

 

Айщэт,

Ayşet

 

Ауей,

Awey      ç

                            
                            


Psewnığe pıte yi'ew, 'uşew, yi'apkh-tlepkhç'e psewew daxew ç'ale xet femıyen.

Баблинэ,

Babline           

 

Бабинэ,

Babıne

 

Бабыхъу,

Babıxhu

 

Бабыцэ,

Babıtse

 

Бабышэ,

Babışe             

 

Баринэ,

Barine; Kıvırcık saçlı

 

БжашIо,

Bjaş'ö                                                             

 

Бжей,

Bjey

 

Бжъо,

Bjhö

 

Бзииху,

Bzıyıxu

 

Бзыу,

Bzıw; kuş.       

 

Биб,

Bib

 

Бланэ,

Blane; ceylan  

 

Бланшэ,

Blanşe

 

Блэгын,

Bleğın

 

Блэч,

Bleç

 

Бысымгуащ,

Bısımguaş

 

Быхъо,

Bıxho

 

Быхуэ,

Bıxho

 

Быц,

Bıts

 

Быцэ,

Bıtse

 

Бычъэ,

Bıçe

 

Бышэ,

Bışe

 

Бэдах,

Bedax

 

Бэдэф (Бэдэху),

Bedef (Bedexu); ND kadın kahramanı. Bilhassa Şapsığlarca çok sayılan ve

sevilen bir kadın kahramandır.

 

Бэйлэк,

Beylek

 

Бэлла,

Bella

 

Бэтын,

Betın; ND da Nart Alec’in eşidir. Bu evliliğe erkek kardeşleri karşıdır. Anne babasının evine Tışase'ye götürülünce, çok hakaret görür. Bunun üzerine kocasından kardeşlerini ve babasını yok etmesi ister  ve o da hanımının istekleri doğrultusunda hareket eder.

 

Бэшукъ,

Beşukh        t

                            
                            КIалэр янэ ипкъы зэрихидзэу псэунэу рэгъажьэ.

                            

Гоблигъ,

Gobliğ


Гожьжъакъ,

Gojjhakh; HE bir kahraman motivi. Nart Bewıç'ın yakın arkadaşıdır.


Гонэпый,

Gonepıy


Горгон,

Gorgon; Nart Yergun'un bir diğer adıdır.


Горэф,

Goref


Гублан,

Gublan; Gönül/kalb kahramanı.


Гугъэжъужь,

Guğejhuj; kırılan onuru  tekrar onaran. Gönül alan.


Гумзагъ,

Gumzağ; Gönlü rahat etmiyen.


Гусэр,

Guser; On yıla yakın kesintisiz Yeni Kafkasya dergisini İstanbul’da
yayınlayan büyüğümüz
.


ГуIэтыжь,
Gu'atıj; Gönlü tekrar yaşa-tan, ayağa kaldıran veya yükselten.


Гущан (Гучан),

Guşan (Guçan); Çalışkan,  hızlı kalbli.


Гушау,

Guşaw; Gönüllerde yaşayan erkek.


Гуфаб,

Gufab; Sıcak gönüllü.


Гэнар,

Genar


Гэнэт,

Genet


Гэрэф,

Geref


Гэтэгъаш,

Geteğaş; Kılıç sallayan.


Гъуазэ,

Ğuaze; Yol gösteren, önder.


Гъубжь,

Ğubj


Гъужьыгъ,

Ğujığ

 

Гъузыр,

Ğuzır


Гъузэр,

Ğuzer


ГъункIэ,

Ğunç'e; İstanbul'da Osmanlılar zamanında açılan Çerkes kız okulunun
müdüresi. İstiklal mahkemesinde bu görevinden dolayı vatana ihanet suçundan yargılanmıştır.


ГъукIэлъ, 

Ğuç'elh


ГъукI,

Ğuç'


ГъукIыпс,

Ğuç'ıps


ГъукIэщау,

Ğuç'eşaw

                            
                            Ç'aler yane yipkhı zerixidzew psewınew reğajhe.

                            

Дабан,

Daban           c/t

 

Дадусэ,

Daduse

 

Дадыху,

Dadıxu

 

Дамэ,

Dame; Omuz, kanat..

 

Дамэрыс,

Damerıs; Omuzda gezen.

 

Дан,

Dan           f

 

Данэ,

Dane; İpek.

 

Дарихъан,

Darixhan

 

Даус,

Dawıs                                     

 

Дахэ,

Daxe; Güzel.

 

Дахэкупсэ,

Daxekupse; Güzeller güzeli.

 

Дахэлынэ,

Daxelıne

 

Дахэуэс,

Daxewes        

 

ДахэкIэс,

Daxeç'as; Güzel seven.

 

Динэ,

Dine; Gözüm, canım.

 

Динэмис,

Dinemyis; Gözde olan.

 

Додэ,

Dode

 

Дунэ,

Dune

 

Дыгъэ,

Dığe; Güneş.

 

Дыгъэпс,

Dığeps; Güneş huzmesi.

 

Дыгъэнэпс,

Dığeneps; Güneş huzmesi suyu.

 

Дыжьын,

Dıjın; Gümüş

 

Дыжьыннэф,

Dıjınnef; Aydınlık, parlak gümüş

Дыжыныпс,

Dıjınıps; Gümüş suyu.

 

Дышъэ,

Dışe; Altın.

 

Дышъэбзыу,

Dışebzıw; Altın kuş.

 

ДышъэкIы,

Dışeç'ı             

 

Дышъэнэпс,

Dışeneps; Altın gözyaşı.

 

Дышъэпс,

Dışeps; Altın suyu.

 

Дышъэплъы,

Dışeplhı; Kızaran altın

 

Дышъэф,

Dışef; Beyaz altın.

 

ДышъэшIу,

Dışeş'ü; İyi altın.

 

Дэнизэт,

Denizet

 

Дэнэгъу,

Deneğu

 

Дэнэдыш,

Denedış

 

Дэнэпс,

Deneps; İpek suyu.

 

Дэнэф,

Denef; Beyaz, parlayan ipek.

 

ДэнэкъокI,

Denekhoç'           f

 

Дэнэху,

Denexu; Beyaz, parıldıyan ipek.

 

Дэпчэн,

Depçen           k

 

Дэхэбаринэ,

Dexebarine

 

ДэхэкIас,

Dexeç'as

 

Дэхэнагъу,

Dexenağu; Güzelliğin ve sevginin sembolüdür. Yere göğe ve hayvanlara hüküm edebilme tanrısal özellikleri de vardır. Nart TIımıs ile evlenir.

 

Дэхэнэф (Дэхэнэху),

Dexenef (Dexe-nexu); Güzel ve uğurlu.

 

Дэхэос,

Dexewes

 

ДэхэIуб,

Dexe'ub

                            
                            Тутыным, аркъым цIыфыр егъэкIоды. КIалэу пкъым хидзагъэрый егъэунэхъу.

                            

Джанкъулэ,

Cankhule        

 

Джанпагу,

Canpagu

 

Джансур,

Cansur

 

Джантуз,

Cantuz

 

Джанфыжь,

Canfıj

 

Дзэхъан,

Dzechan

 

Дзыдзыу,

Dzıdzıw; Güzelliğin sembolü

                            
                            

                            

Елмыс,

Yelmıs

 

Елмысгуэщ,

Yelmısguaş

 

Енэб,

Yeneb           ç

 

Енэп,

Yenep           ç                        

 

Епэр,

Yeper           ç

                            
                            Ныр  тутын ыгъэстэу аркъ ешъомэ, кIалэу пкъым хэлъыми дэгъэсты икIый дэшъо.

                            

Жан,

Jan

 

Жангуаш,

Janguaş    

Жанзилэ,

Janzile

 

Жаний,

Janiy

 

Жанпагуэ,

Janpago

 

Жъансэл,

Jansel

 

Жансурет,

Jansuret  

Жансэрэй,

Janserey

 

Жансэт,

Janset

 

Жантин,

Jantin

 

Жануэс,

Janwes

 

Жанусэ,

Januse

 

Жанфыжь,

Janfıj

 

Жаншыр,

Janşır

 

Жанхужь,

Janxhuj

 

Жумар,

Jumar           ç

 

Жэнэтэй,

Jenetey

 

Жьыху,

Jıxu           ç

 

Жьынэс,

Jines

                            
                            Nır tutın yığestew arkh yeşome, ç'alew pkhım xelhımi, değestı yıç'ıy deşo.

Зае,

Zaye           b

 

Залинэ,

Zaline

 

Залихьэ,

Zalihe

 

Залы,

Zalı           t

 

Замир,

Zamir

 

Замирэ,

Zamire                                    

 

Заримэ,

Zarime            

 

Зарэ,

Zare

 

Захъирэт,

Zachiret

 

Зишан,

Zişan

 

Зое,

Zoye

 

Зуз,

Zuz

 

Зул,

Zul

 

Зулий,

Zuliy

 

Зулижан,

Zulıjan

 

Зулимэ,

Zulime

 

Зулихь,

Zulih

 

Зыфэт,

Zıfet

 

Зэзэры,

Zezerı           d                        

 

Зэмилэн,

Zemilen

 

Зэрджай,

Zercay           b                                               

 

Зэхьфиран,

Zehfiran           ç

                            
                            УкIалэ е кIалэхэр шIу  олъэгъумэ, кIалэхэр зыдэшыIэм тутын шымгъэст.

                            
Инбыр,
Yinbır
           ç
                            
                            Wıç'ale ye ç'alexer ş'u welheğume, ç'alexer zıdeşı'em tutın şımğest!

                            

Калисэ,

Kalise

 

Камсир,

Kamsir

 

Кац,

Kats    

Кацыу,

Katsıw

 

Колэс,

Koles

 

Куандэ,

Kuande           b

 

Куаку,

Kuaku

 

Кубз,

Kubz 

Кугъу,

Kuğu           ç

 

Кугъуэ,

Kuğo           ç

 

Куазэ,

Kuaze

 

Куацэ,

Kuatse

 

Куко,

Kuko

 

Кулац,

Kulats

 

Кунэ,

Kune

 

Курал,

Kural

 

Курашын,

Kuraşın

 

Курац,

Kurats

 

Курхьэ,

Kurhe           b

 

Курэ,

Kure

 

Кутас,

Kutas

 

Кушан,

Kuşan

 

Куэз,

Koz

 

Кызмау,

Kızmaw

 

Кэзимэ,

Kezime

                            
                            

                            
 

Къанэхъу,

Khanexhu

 

Къац,

Khats

 

Къацыу,

Khatsıw

 

Къудас,

Khudas

 

Къулэ,

Khule

 

Къутас,

Khutas

 

Къэдабэ,

Khedabe           ç

 

КъэзмакънэпцI,

Khezmakhnepts'           ç

 

Къэлэр,

Kheler           ç

 

Къэлэрдэгу,

Khelerdegu           ç

 

Къэлэрдэш,

Khelerdeş           ç

 

Къэлгъэн,

Khelğen           ç

 

Къэмзакъ,

Khemazakh           ç

 

Къэнан,

Khenan

 

Къэнтат,

Khentat

 

Къэрабэ,

Kherabe           

 

Къудас,

Khudas            ç

 

Къудэйнэтхь,

Khudeyneth                           

                            
                            

                            

Лагъо,

Lağo; Adığe folklorunde kadın motifi. Feodal beyin kızıdır. Ancak fakir bir delikanlıyı sever ve feodal beyi evliliğe karşı olduğundan beraberce kaçarlar ve beraberce öldürülürler.

 

Лалинэ,

Laline

 

Лалицэ,

Lalitse

 

Лалыхъу,

Lalıxhu

 

Ланэ,

Lane

 

Лауцэ,

Lawıtse                                                           

 

Лашин,

Laşın; Tatar hanı Ketay han Adığe ülkesine ordusuyla gelir.  Han kendi cengaverinin karşısına bir cengaver ister. Galip gelen cengaver tarafının savaşı kazanacağını ve ordusunu çekerek geri gideceğini söyler. Adığeler toplantı yaparlar ve Laşine erkek  elbisesi giydirerek karşısına çıkarırlar. Laşin, cengaveri kaptığı gibi havaya kaldırır ve yakındaki kayalardan aşağıya bağırarak atar.  Tatar cengaveri son hamlede Laşin'in başındaki miğferin ucunu yakalar ve beraberinde götürür. Ketay han ise gördüklerine inanamaz.  Miğferin altından beline kadar  saçlar dökülmektedir. ''Sizin  bir kadınınız benim en güçlü cengaverimi bir hamlede kaptığı gibi kayalardan atarsa, erkeklerinizle hiçte baş edilmez'' diyerek ordusunu geri çekerek ülkesine döner.

 

Лашинэ,

Laşıne            

 

Лацэ,

Latse; Adığe folklorunda kadın motifi.

 

Луцэ,

Lutse

 

Лыфаф,

Lıfaf

 

Лыхуэ,

Lıxo

 

Лэухъан,

Lewchan

 

Лъэтэнай,

Lhetenay

                            
                            

                            

Мадинэ,

Madine

 

Мадинэт,

Madinet

 

Мадзу,

Madzıw       ç

 

МакI,

Maç'

 

Мамкъутей,

Mamkhutey       b

 

Мамыр,

Mamır

 

Мардас,

Mardas

 

Мариет,

Mariyet

 

Марисса,

Marissa; Adığe halklarında arıların tanrıçası.

 

Мац,

Mats

 

Мелеч,

Meleç

 

Мерем,

Merem

 

Мержан,

Merjan

 

Мержэнет,

Merjenet

 

Мерят,

Meryat

 

Мулиет,

Muliyet

 

Мэсирэт,

Mesiret

 

Мэзагъо,

Mezağo; Ay ışığı.

 

Мэзан,

Mezan

 

Мэзбзый,

Mezbzıy        b

 

Мэзгуащ,

Mezguaş; Ormanlar prensesi.

 

Мэзыдэ,

Mezıde        b

 

Мэзэдах,

Mezedax; Dolunay.

 

Мэзэдыш,

Mezedış; Gümüş ay.

 

Мэзэгуащ,

Mezeguaş; Ayprenses.

 

Мэзай,

Mezey

 

Мэзэнагъу,

Mezenağu; Gök ay.

 

Мэзэнэф (Мэзэнэху),

Mezenef (Me-zenexu); Aydınlık, berrak ay.                                           

 

Мэкъут,

Mekhut        b   

 

Мэрджэнат,

Merjenat

 

Мэрян,

Meryan

 

Мэтапкъэ,

Metapkhe

 

Мэшыкъу,

Meşıkhu      c/d

 

Мызэ,

Mıze

 

Мырзият,

Mırzıyat

 

Мыслъымэт,

Mıslhımet

                            
                            

                            

Нагъо,

Nağo; Avrupa'da yıllarca Adığelerle ilgili yayınlarını satarak, kazancı derneklere vererek Adığe halkına hizmet eden kişi.

 

Нажъугъу,

Nejhuğu; meth eden örnek kişi.

 

Накъэ,

Nakhe; Lağo'ya aşkıyla ve onu kaçırarak aşkını hayatıyla ödeyerek halka mal olmuş efsaneleşmiş kişi.

 

Налбый,

Nalbıy

 

Налкъут,

Nalkhut

 

Налы,

Nalı

 

Налый,

Nalıy

 

Наныу,

Nanıw             

 

НапцIэ,

Napts'e

 

Нарт ( Нат ),

Nart (Nat); En az 5000 senelik Adığe kahramanlık efsanelerinin adı.

 

Нартбий,

Nartbiy            

 

Нартшыу,

Nartşıw; Nart atlısı.

 

Нартшауэ,

Nartşawe; Nart delikanlısı.

 

Нарыч,

Narıç

 

Натбий,

Natbıy; Nart'ın Natıhuac diyalektinde söyleniş şekli.  

 

Натрыб,

Natrıb

 

Натхъо,

Natxho; ünlü, çağdaş Adığey komponistinin adı.

 

Натый,

Natıy

 

Натыкъу,

Natıkhu

 

Наурыз,

Nawrız

 

Нахъуэ,

Naxho

 

Начыу,

Naçıw

 

Нащ,

Naş

 

Нашир,

Naşir

 

Наштыу,

Naştıw

 

Нашхуэ,

Naşxo

 

Нурбый,

Nurbıy

 

Нухь,

Nuh

 

Нэдыгъэ,

Nedığe

 

Нэдж,

Nec

 

Нэджэшъу,

Neceşu           t

 

Нэзан,

Nezan

 

НэпIытI,

Nep'ıt'

 

Нэрзан,

Nerzan         c

 

Нэрыт,

Nerıt; Gözde olan.

 

Нэтырб,

Netırb

 

Нэнай,

Nenay

 

Нэсрэн( Нэсырэн),

Nesren (Nesıren); ND larında Nartlara ateşi getirmeye gidince tanrı Pako tarafından cezalandırılarak Oşha Mafe'ye zincirlere vurulan kahraman. Prometheus.

 

Нэсыжь,

Nesıj; Ulaş, vatanına dön.
 

НэтIай,

Net'ay

 

Нэтыкъу,

Netıkhu

 

Нэтыхъуадж,

NetıxhuacTaman yarımadasında ve I835’lerde İngiliz casuslarının yanlış stratejisi ile tarihi yerleşim sahalarından ayrılarak, diğer Adığe kabileleri arasına yerleşerek onlara karışmış olan Adığe kabilesi.

 

Нэтхъо,

Netxho

 

НэхъуэтIэ,

Nexhuet'e

 

Нэхъупщ,

Nexhupş

 

Нэхъуш,

Nexhuş     t

 

Нэшурдин,

Neşurdin

 

Нэцыу,

Netsıw; Parlak gözlü.

 

Нэхъу,

Nexhu; Aydınlık, ışık.

 

Нэхъуф,

Nexhuf

                            
                            

                            

Олыгъэй,

Welığey

 

Орзэмэс (Орзэмэдж),

Werzemes (Werzemec); Nart kahramanlarından. Efsanelerimizin ana merkezini teşkil eder. Nart Setenay'ın eşi.

 

Ордан,

Werdan; Karadeniz kıyısında Ubuhların yerleşim alanı.

 

Ордэ,

Werde; Mitolojimizde iri yarı, haşmetli anlamına gelir. Diğer bir varianta göre de Gott'lara verilen addır.

 

Ордэшау,

Werdeşaw; Werde'nin oğlu.

 

Осмэн,

Wesmen; ar. Osman’dan gelmedir.

 

ОсылI,

Wesılh'ı; Kar adamı

 

ОкIэпщ,

Weç'epş         c

                            
                            

                            

Пакъэ,

Pakhe;            d

 

Пацэ,

Patse;

 

Псэ,

Pse; Ruh/can

 

Псэгубэ,

Psegube           с

 

Псэйтук,

Pseytuk           с

 

Псэнэф /Псэнэху,

Psenef / Psene-xu; Gönlün ışığı.

 

Псэдах,

Psedax; Güzel kalpli.

 

Псэдахэ,

Psedaxe           b

 

Псэйшэху,

Pseyşexu           b

 

Псэфит,

Psefit; Özgür

 

Псэтын,

Psetın; Nartların akıllı bilge ve güzel  kızı Setenay'ın kızkardeşidir..

 

Пцэлы,

Ptselı           b

 

Пцэш,

Ptseşh           b

 

Пчей,

Pçey           b

 

ПсэIашIу / ПсэIэфI, 

Pse'aş'u / Pse'af'ı; Tatlı gönüllü.

 

Псынэф,

Psınef; Berrak su.                  

 

Пухъу,

Puxhu; İstanbul, Çerkes kız örnek okulu müdüresi. İstiklal Mahkemesi’nde

Çerkesce okul açtığından dolayı yargılanır.

Пырынэ,

 

Pırıne

Пыжынэ,

 

Pıjıne

                            
                            

                            

Разыет,

Razıyet

 

Рампэс,

Rampes

 

Ридадэ,

Ridade; Kiev prensi Mistislav'a karşı mücadelede yaşamını yitiren Adığe kraliçesi.

 

Рэбихьат,

Rebihat

                            
                            

                            

Сабихьэт,

Sabihat

 

Сайхьэт,

Sayhet

 

Сас,

Sas

 

Сасбук,

Sasbuk

 

Сасфыжь,

Sasfıj

 

Сасэ,

Sase

 

Саидэ,

Saide

 

Салимэт,

Salimet

 

Саримэ,

Sarime

 

Сарый,

Sarıy

 

Саудэт,

Sawdet

 

Синэмис(Синэмйыс),

Sinemis (Sinemyis) ; Gönüllere taht kuran.

 

Синэ,

Sine; Gözüm.

 

Синэф-Синэху,

Sinef- Sinechu

 

Синэжан,

Sinejan

 

Сим,

Sim

 

Сипсэ.

Sipse                                      

 

Сонэ,

Sone

 

Сур,

Sur

 

Сурет,

Suret; Çok güzel,

 

СуIэнэт,

Suanet

 

Сырыф,

Sırıf; Sarışın

 

Сырым,

Sırım

 

Сэрмаун,

Sermawın                               

 

Сэтэнай,

Setenay; ND güzelliğin, bilgeliğin sembolü olan  ve kültür getiren kadın

motifi. Aynı zamanda güneşe hükmedebilen bir doğa tanrıçasıdır.

 

Сэтэнэ,

Setene            

 

Сэфят,

Sefyat

 

Сэху,

Sexu           ç

 

Сэхуран,

Sexuran           ç

 

СэIимэт,

Seimet

                            
                            

                            

Тамэ,

Tame; Omuz / Kanat

 

Тамэрыс,

Tamerıs; Omuzda gezen

 

Ташын,

Taşın           ç

 

Тезадэ,

Tezade

 

Тхынэ,

Txıne           f

 

Тхьэгъурым,

Theğurum           ç

 

ТхьэгъуцIацIэ,

Theğuts'ats'e           ç

 

Тхъуй,

Txuy           ç

 

Тыгъэ,

Tığe

 

Тыгъэпс,

Tığeps; Güneş suyu.

 

Тыгъэнэбзый,

Tığenebzıy; Güneş huzmesi.

 

Тыжьын,

Tıjın; Gümüş.

 

Тыжьыныпс,

Tıjınıps; Gümüş suyu.

 

Тыргъотау,

Tırğotaw; Bosfor İmpara-torluğunu yenilgiye uğratan,ve ülkesinin sınırlarını

genişleterek her tarafta saydıran Meot kent devleti kraliçesi.

 

Тырэхъум,

Tırexhum           ç

 

Тэмарэ,

Temare; Gürcüstan kraliçesi.

 

Тэужан,

Tewjan

                            
                            

                            

Ужъэ,

Wıjhe

 

Усэс,

Wıses; yaprak sesleri

 

Уцэ,

Wıtse

 

Уэне,

Wenye           t

 

Уэс,

Wes

 

Уэсэпс,

Weseps

                            
                            

                            

Файзэт,

Fayzet

 

Фаризэт,

Farizet

 

Фатимэт (Фатимэ),

Fatimet (Fatime)

 

ФафIэгын,

Faf'eğın           ç

 

Фыжь (Хужь),

Fıj (Xujh); beyaz

 

Фэусэт,

Fewset; Çağdaş ünlü şairimizin adı.

                            
                            

                            

Хьабиб, 

Habib

 

Хьабидэт,

Habidet           

 

Хьазаз,

Hazaz

 

ХьакуаIц,

Hakua'ts

 

ХьакIаш,

Haç'aş

 

Хьалимет,

Halimet

 

ХьамкIуац,

Hamku'ats           d

 

Хьаниф,

Hanif                                       

 

ХьункIэ,

Hunç'e; İstanbul'da Çerkes Örnek Okulu müdüresinin soyadı.

 

Хьаореж,

Haverej           d

 

ХьэкIуэн,

Hekun

 

ХьэкIукI,

Heku'ç'

 

Хьэмар,

Hamar           c/t

 

Хьэсас,

Hesas

 

Хьэнифэ, 

Henife

 

Хьэнифэт,

Henifet

 

Хьэцац,

Hetsats           d

 

ХьэIишэт,

He'işet

                            
                            

                            

Хужьпаго,

Xujpago

 

Хускэ,

Xuske

 

Хъаный,

Xhanıy

 

Хъымсад,

Xhımsad           d

 

Хъарэт,

Xharet

 

Хэшай,

Xeşay           b     

                            
                            

                            

Цац,

Tsats

 

Цацбук,

Tsatsbuk

 

Цацунэ,

Tsatsune

 

Цацыф,

Tsatsıf

 

Цуц,

Tsuts

 

Цызагъу,

Tsızağhu

 

Цырау,

Tsıraw

 

Цыу,

Tsıw

 

Цыцмэ,

Tsıtsme

 

Цыцыу,

Tsıtsıw

 

ЦIыу,

Ts'ıw

                            
                            

                            

Чамлэт,

Çamlet

 

Чемсир,

Çemsir

 

Чопсин,

Çopsin           c

 

Чэлэпсы,

Çelepsı           c

 

Чэчэнай,

Çeçenaj            c

                            
                            

                            

Iунат,

Unat