...................
...................
TÜRKİYE DİASPORASINDAKİ
SÜLALE
LER  ve
YERLEŞİM YERLERİ

Hazırlayan:
Mustafa Ulamlı


Bilgi vermek isterseniz:
cc-turkiye@circassiancenter.com

                                                        

İZMİR

                                                        

..................................................
Bayındır
    Arıkbaşı         
        
  ..................................................
(Shapsugh)
Lihuiko,
Natho,
Kobli,
Jane,
Luij,
Shalaho,
Shoush,
Nibe,
Pihersharko,
Lepsuko,
Nepsov,
Çeremit,
Hupashej,
Bage,
Duvo,
Besni,
Kofi,
Halako,
Bijash'o,
Vottah,
Time,
Yenuh,
Basti,
Mafeud,
Turkav,
Yemzig,
Patuvash,
Açimij,
Ude,
Tihavshe,
Tihavko,
Taymez,
Tiguj,
Çeruç,
Bolet,
Çuşha,
Giş,
Hancanhot,
Kuace,
Şibzaho,
Thouşe,
Voçej,
Yinuh,
Zelli

 
     
..................................................
Ödemiş
    İlkkurşun        
         Burhaniye
  ..................................................
(Shapsugh, Abzegh)
Bat'e,
Taymaz,
Bcauş'te,
T'eşu,
Fauge,
Thauvşe,
Hagur,
Thavkho,
Mamıj,
Tlepşuk,
Miş'e,
Tl'ıxuguj,
Natkho,
Wuşıy,
Psavko,
Xuace,
Ratuk,
Yeuftalh,
Ş'avo,
Hatko,
Şhalakho,
Xokon,
Şowoeş

 
     
..................................................
Ödemiş
    Ertuğrul
         Çense
  ..................................................
(Shapsugh, Abzegh)
Abreg,
Şovmen,
Dıvo,
Tafü,
Natho,
Şeralh,
Yoğme,
Tıhağuşe,
Hune,
Hızalh,
Naşe,
Kuşha,
Çüşha,
Çütuj,
Boren,
Ketaş,
Semık,
Lıhujıko,
Guğof,
Şıblav,
Hüşte,
Şhalah,
Hantuv

 
     
..................................................
Bayındır
    Arıkbaşı
        
  ..................................................
(Shapsugh, Kabardey)
Açumej,
Bage,
Bastı,
Bjaş'o,
Ermit,
Çer'uç,
Çüşha,
Gış,
Halako,
Hopaşej,
Jane,
Kobli,
Kofi,
Kuace,
Lepşuko,
Lı'uj,
Lıhıjuko,
Mafevud,
Natho ,
Nepsev,
Nıbe, Patuvaj,
Pherşarko,
Şhalaho,
Şibzaho,
Şovuş,
Ude,
Teş'u,
Thavko,
Thouşe,
Tıme,
Turkav,
Tıu,
Voçej,
Vottah,
Yemziğ,
Yinuh,
Zeli,
Şibzaho,
Bolet (Karaçay)
Hancanhot